Banker i Danmark

Banker i Danmark:
Overalt i verden, hvor der findes et godt og sikkert retssystem, findes der et stort banksystem. Der skal være med til at sikre samfundets sammenhængskraft og fortsatte velstand og økonomiske sikkerhed. Selv i det gamle Babylon og Egypten omkring 2000 år før Kristi fødsel var bankvæsenet en afgørende og stærkt etableret faktor for velstand og udvikling.

Historien om den globale verdens banksystem begynder således med de prototyper. Som købmænd i den antikke verden udviklede for at landmændene og de omrejsende erhvervsdrivende. Som kunne drive erhverv uden for byen og udvide deres forretninger. Senere i det antikke Grækenland og under det romerske imperium tilførte långiverne. Som havde base i templerne, to vigtige nyskabelser til banksystemet: nemlig accept af depositummer og ændring af penge.

Komplet liste med banker i Danmark 2018

Oversigt.

 1. Arbejdernes Landsbank
 2. Alm. Brand Bank
 3. Basisbank
 4. BankNordik
 5. BRF Kredit bank
 6. Broager Sparekasse
 7. COOP Bank
 8. Danske Andelskassers Bank
 9. Danske Bank
 10. Den Jyske Sparekasse
 11. Diners Club Danmark
 12. Djurslands Bank
 13. Dronninglund Sparekasse
 14. DiBa
 15. Ekspres Bank
 16. FIH
 17. Folke Sparekassen
 18. Frøs Sparekasse
 19. Handelsbanken
 20. Ikano Bank
 21. Jyske Bank
 22. Jutlander Bank A/S
 23. Københavns Andelskasse
 24. Lollands Bank
 25. Lån og Spar Bank
 26. Middelfart Sparekasse
 27. Nordea Bank Danmark
 28. Nordfyns Bank
 29. Nordjyske Bank
 30. Nykredit bank
 31. Pensa Bank
 32. Resurs Bank
 33. PFA Bank
 34. Ringkjøbing Landbobank
 35. Santander Consumer Bank
 36. Saxo Bank
 37. Skjern Bank
 38. Sparekassen Kronjylland
 39. Sparekassen Sjælland
 40. Sparekassen Vendsyssel
 41. Sydbank
 42. Vestjysk Bank
 43. Østjydsk Bank

Arkæologiske fund fra disse perioder rundt omkring i verden viser altså mange forskellige tegn på, at udlån og udveksling af penge har været en bredt funderet og accepteret aktivitet i de store byer og i mellem lande og forskellige samfund. Den helt afgørende del af banksystemernes udvikling bliver dog ofte placeret historisk i forhold til Italien og især de velhavende italienske byer som for eksempel Firenze, Venedig og Genoa. Her var det primært de rigeste italienske familier som dominerede bankverdenen, hvor de blandt andet etablerede forskellige filialer i mange andre dele af Europa. På denne måde er udviklingen af de banker, som vi kender det i dag i Danmark, blevet spredt fra Babylon til Italien og videre til det nordlige Europa. Lån til erhverv – læs her

Banker i Danmark – Det er ikke størrelsen men gørelsen

Selvom man bor i et geografisk småt land, findes der efterhånden en lang liste over kommercielle banker og sparekasser, som er placeret i Danmark. I et samfund som er baseret på materielle goder, velstand blandt de fleste befolkningsgrupper, udvikling og et enormt velfærdssystem, er den finansielle verden en uundgåelig konsekvens.

Systemerne til at overskue alle disse pengesummer, som er forbundet på kryds og tværs, og løber over landegrænser og lader sig afgrænse af skiftende valutakurser, er funderet på bankernes samarbejde og mennesker, der i samarbejde kan varetage og holde et vågent øje med alt hvad der rører sig i den finansielle verden. Den lange liste over banker i Danmark er baseret på oplysninger fra Finanstilsynet. Finanstilsynet er den finansielle tilsynsrolle og autoritet i den danske regering, og har ansvaret for den fælles regulering af de finansielle markeder i Danmark. Du finder online banker som Santander og Ikano som de fleste kender.

Banker i Danmark

Tilsynet inddeler bankerne i en størrelses mæssig orden på en særlig liste ud fra bankernes arbejdskapital. Der ud over er der også tilføjet en liste over danske banker som ikke rent fysisk er placeret inden for Danmarks landegrænser.

Værd at vide om de bedste banker i Danmark

I dagens Danmark findes der utallige banker og pengeinstitutter, der alle tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med danskernes økonomi.

Hvilken betydning for samfundet har banker i Danmark?

I Danmark har vi en meget velfungerende finansiel sektor. Banker i Danmark involverer sig i dag både i finansielle godkendelse og afvisninger samt velgørende organisationer og lokalt foreningsliv. Med øget fokus på samfundsmæssigt og socialt ansvar har banker i Danmark fået betydning i forhold til meget mere end pengetransaktioner.

Hvordan er banker i Danmark inddelt i grupper?

“Oversigt af inddeling af banker Danmark

Bankerne i Danmark inddeles hvert år af Finanstilsynet i grupper efter størrelsen på deres arbejdende kapital. I 2017 har Finanstilsynet inddelt de danske pengeinstitutter i 6 forskellige grupper:

 

Hvad er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er Danmarks regerings finansielle tilsynsrolle og autoritet og er en myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med de finansielle markeder i Danmark, herunder finansielle virksomheder samt værdipapirmarkedet. De har således ansvar for den fælles regulering af disse finansielle markeder i Danmark. Blandt andet omfatter deres tilsynsopgaver pengeinstitutter/banker i Danmark, realkreditinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber m.fl.

Danmarks billigste bank – Hvad er arbejdende kapital?

Arbejdende kapital kan defineres som summen af egenkapital, indlån, efterstillede kapitalindskud samt udstedte obligation. Finanstilsynets størrelsesgruppering af banker i Danmark bliver hvert år opgjort i forhold til arbejdende kapital.

billigste bank i Danmark

Hvad betyder de danske banker for det danske samfund?

De danske banker har en stor betydning for vores alle sammen hverdag og velbefindende. Bankerne står blandt andet for at flytte penge fra det ene sted til det andet, sådan at finanserne bliver kanaliseret så sikkert og effektivt som muligt. Det gælder altså både for danske virksomheder såvel som kunderne og offentlige myndigheder og organisationer. De danske banker er dels med til at gøre det muligt for nye virksomheder at starte op og få en fod inden for på markedet, ligesom de hjælper til, når virksomhederne ønsker at udvide, sælge deres varer eller opkøber varer eller ydelser fra andre virksomheder. Derfor er bankerne både med når det går rigtig godt og når det går ned af bakke for virksomhederne. Således er det ikke svært at forstå hvilken vital rolle en lav bank rente spiller for hele Danmarks konkurrenceevne på det globale marked.

For borgerne i det danske samfund indtager bankerne en lige så livs givende rolle. De er der, når vi lægger det ugentlige budget, når vi køber ind til børnenes madpakker eller vi står med dankortet i hånden og skal vælge hvilken vin, der bedst går an til aftensmaden. Når vi en gang om måneden skal betale vores husleje og alle de andre månedlige udgifter ved hjælp af Betalingsservice, eller over længere tid skal spare op til en lækker rejse og et afbræk fra hverdagens stress og jag, er banken også med. Bankerne har altså en enorm betydning for virksomhedernes vækst og vores hverdag, om vi aktivt sætter os ind i banksystemet eller ikke. Der er også mindre banker som Santander Consumer Bank Danmark og Ekspres Bank som også står for hurtige online lån.

Danske pengeinstitutter er også virksomheder, som indgår i erhvervslivets op- og nedture

I Danmark kan vi godt bryste os af vores velfungerende finansielle sektor i forhold til mange andre lande og økonomier. Lande med meget velfungerende banksektorer oplever også i høj grad en større velstand end tilsvarende lande med mindre veludviklede finansielle sektorer. Gennem en enorm beskæftigelse, øgede skatteindtægter, uddannelse og forskning spiller bankerne således en vigtig økonomisk såvel som social rolle i samfundet på linje med de øvrige virksomheder i samfundet.

Dorte Andersen
Dorte Andersen
09:49 09 Feb 18
fandt hurtigt det jeg søgte, god side

gitte wallin
gitte wallin
12:20 22 Feb 18
God side, giver et godt overblik over de bedste og billigste lån.

Nils Gøtzsche
Nils Gøtzsche
16:48 22 Feb 18
Godt overblik, og gode forklaringer.

Laila Juul
Laila Juul
20:37 22 Feb 18
Tak for hjælpen, en god side

Næste anmeldelse

De danske pengeinstitutter involverer sig ikke kun i finansielle godkendelser eller afvisninger, men tager også deres sociale ansvar alvorligt ved at støtte op om velgørende organisationer og lokalt foreningsliv. En lang række af de billigste banker benytter i samme forbindelse grønne og vedvarende teknologier, som på den måde udgør et strategisk valg om at udstråle et samfundsmæssigt og socialt ansvar, og den billigste bankvirksomhed kommer på denne måde til på overfladen at handle om meget andet end at fragte penge frem og tilbage mellem landegrænser og købmænd. Denne bevægelse defineres også som Corporate Social Responsibility, altså CSR.

Eksterne ressourser:

NationalBanken
Den Europæiske Cetralbank