Banker i Danmark

/Banker i Danmark
Banker i Danmark2018-09-13T11:16:55+00:00

Værd at vide om banker i Danmark

I dagens Danmark findes der utallige banker og pengeinstitutter, der alle tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med danskernes økonomi. Hvis det er længe siden du har skiftet bank, kan det godt betale sig at undersøge om der er billigere banker. Det er nemt og hurtigt at skifte, du får måske tilbud på lave renter ved bank skifte. Det er ikke altid den største bank er den bedste.

Hvordan er banker i Danmark inddelt i grupper?

Bankerne i Danmark inddeles hvert år af Finanstilsynet i grupper efter størrelsen på deres arbejdende kapital. I 2017 har Finanstilsynet inddelt de danske pengeinstitutter i 6 forskellige grupper:

 

Danske banker – Det er ikke størrelsen men gørelsen

Selvom man bor i et geografisk småt land, findes der efterhånden en lang liste over kommercielle banker og sparekasser, som er placeret i Danmark. I et samfund som er baseret på materielle goder, velstand blandt de fleste befolkningsgrupper, udvikling og et enormt velfærdssystem, er den finansielle verden en uundgåelig konsekvens.

Systemerne til at overskue alle disse pengesummer, som er forbundet på kryds og tværs, og løber over landegrænser og lader sig afgrænse af skiftende valutakurser, er funderet på bankernes samarbejde og mennesker, der i samarbejde kan varetage og holde et vågent øje med alt hvad der rører sig i den finansielle verden. Den lange liste over de bedste banker i Danmark er baseret på oplysninger fra Finanstilsynet. Finanstilsynet er den finansielle tilsynsrolle og autoritet i den danske regering, og har ansvaret for den fælles regulering af de finansielle markeder i Danmark. Du finder online banker som Santander og Ikano som de fleste kender. Disse tilbyder også hurtig lån uden sikkerhed, som mange andre udbydere.

Tilsynet inddeler bankerne i en størrelses mæssig orden på en særlig liste ud fra bankernes arbejdskapital. Der ud over er der også tilføjet en liste over danske banker som ikke rent fysisk er placeret inden for Danmarks landegrænser.

Hvilken betydning for samfundet har bankerne i Danmark?

I Danmark har vi en meget velfungerende finansiel sektor. Bankerne i Danmark involverer sig i dag både i finansielle godkendelse og afvisninger samt velgørende organisationer og lokalt foreningsliv. Med øget fokus på samfundsmæssigt og socialt ansvar har banker i Danmark fået betydning i forhold til meget mere end pengetransaktioner.

Hvad er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er Danmarks regerings finansielle tilsynsrolle og autoritet og er en myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med de finansielle markeder i Danmark, herunder finansielle virksomheder samt værdipapirmarkedet. De har således ansvar for den fælles regulering af disse finansielle markeder i Danmark. Blandt andet omfatter deres tilsynsopgaver pengeinstitutter/banker i Danmark, realkreditinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber m.fl.

Banker i Danmark

Banker i Danmark – hvilken skal man vælge?

Hvad er arbejdende kapital?

Arbejdende kapital kan defineres som summen af egenkapital, indlån, efterstillede kapitalindskud samt udstedte obligation. Finanstilsynets størrelsesgruppering af banker i Danmark bliver hvert år opgjort i forhold til arbejdende kapital.

Banker i Danmark:
Overalt i verden, hvor der findes et godt og sikkert retssystem, findes der et stort banksystem. Der skal være med til at sikre samfundets sammenhængskraft og fortsatte velstand og økonomiske sikkerhed. Selv i det gamle Babylon og Egypten omkring 2000 år før Kristi fødsel var bankvæsenet en afgørende og stærkt etableret faktor for velstand og udvikling. Historien om den globale verdens banksystem begynder således med de prototyper. Som købmænd i den antikke verden udviklede for at landmændene og de omrejsende erhvervsdrivende. Som kunne drive erhverv uden for byen og udvide deres forretninger. Senere i det antikke Grækenland og under det romerske imperium tilførte långiverne. Som havde base i templerne, to vigtige nyskabelser til banksystemet: nemlig accept af depositummer og ændring af penge.

Arkæologiske fund fra disse perioder rundt omkring i verden viser altså mange forskellige tegn på, at udlån og udveksling af penge har været en bredt funderet og accepteret aktivitet i de store byer og i mellem lande og forskellige samfund. Den helt afgørende del af banksystemernes udvikling bliver dog ofte placeret historisk i forhold til Italien og især de velhavende italienske byer som for eksempel Firenze, Venedig og Genoa. Her var det primært de rigeste italienske familier som dominerede bankverdenen, hvor de blandt andet etablerede forskellige filialer i mange andre dele af Europa. På denne måde er udviklingen af de banker, som vi kender det i dag i Danmark, blevet spredt fra Babylon til Italien og videre til det nordlige Europa. Lån til erhverv – læs her

Hvad betyder de danske banker for det danske samfund?

De danske banker har en stor betydning for vores alle sammen hverdag og velbefindende. Bankerne står blandt andet for at flytte penge fra det ene sted til det andet, sådan at finanserne bliver kanaliseret så sikkert og effektivt som muligt. Det gælder altså både for danske virksomheder såvel som danske borgere og offentlige myndigheder og organisationer. De danske banker er dels med til at gøre det muligt for nye virksomheder at starte op og få en fod inden for på markedet, ligesom de hjælper til, når virksomhederne ønsker at udvide, sælge deres varer eller opkøber varer eller ydelser fra andre virksomheder. Derfor er bankerne både med når det går rigtig godt og når det går ned af bakke for virksomhederne. Således er det ikke svært at forstå hvilken vital rolle bankerne spiller for hele Danmarks konkurrenceevne på det globale marked.

For borgerne i det danske samfund indtager bankerne en lige så livs givende rolle. De er der, når vi lægger det ugentlige budget, når vi køber ind til børnenes madpakker eller vi står med dankortet i hånden og skal vælge hvilken vin, der bedst går an til aftensmaden. Når vi en gang om måneden skal betale vores husleje og alle de andre månedlige udgifter ved hjælp af Betalingsservice, eller over længere tid skal spare op til en lækker rejse og et afbræk fra hverdagens stress og jag, er banken også med. Bankerne har altså en enorm betydning for virksomhedernes vækst og vores hverdag, om vi aktivt sætter os ind i banksystemet eller ikke.

Danske banker er også virksomheder, som indgår i erhvervslivets op- og nedture

I Danmark kan vi godt bryste os af vores velfungerende finansielle sektor i forhold til mange andre lande og økonomier. Lande med meget velfungerende banksektorer oplever også i høj grad en større velstand end tilsvarende lande med mindre veludviklede finansielle sektorer. Gennem en enorm beskæftigelse, øgede skatteindtægter, uddannelse og forskning spiller bankerne således en vigtig økonomisk såvel som social rolle i samfundet på linje med de øvrige virksomheder i samfundet.

De danske banker involverer sig ikke kun i finansielle godkendelser eller afvisninger, men tager også deres sociale ansvar alvorligt ved at støtte op om velgørende organisationer og lokalt foreningsliv. En lang rækkeaf de bedste banker benytter i samme forbindelse grønne og vedvarende teknologier, som på den måde udgør et strategisk valg om at udstråle et samfundsmæssigt og socialt ansvar, og bankvirksomheden kommer på denne måde til på overfladen at handle om meget andet end at fragte penge frem og tilbage mellem landegrænser og købmænd. Denne bevægelse defineres også som Corporate Social Responsibility, altså CSR. Gruppeinddeling af pengeinstitutter