Kreditvurdering af privatkunder

Kreditvurdering af privatkunder: Læs mere i vores guide.

En kreditvurdering bruges af banker og andre låneudbydere til at gøre sig et overblik over, hvorvidt du som låntager vil være i stand til at betale et givent lån tilbage til tiden, samt har et fornuftigt nok rådighedsbeløb til at håndtere et lån, således at du ikke ender i en dårlig økonomisk situation.

Men hvad betyder kreditvurdering helt konkret? Hvad er formålet? Hvad bliver undersøgt? Og hvad skal du som låntager være opmærksom på, hvis du gerne vil sørge for, at resultatet af din kreditvurdering er positivt og til din fordel? Læs med her og find ud af mere om kreditvurdering, og om du har styr på din kreditværdighed.

 

Hvad betyder kreditvurdering?

Kreditvurdering er en betegnelse for en vurdering af din økonomiske situation, som en låneudbyder eller bank kan foretage sig for at finde ud af, om du som låntager er kreditværdi. Sagt med andre er en kreditvurdering långiverens vurdering af en potentiel låntagers kreditværdighed.

At være kreditværdig betyder, at man er i stand til at tilbagebetale sin gæld rettidigt. Ved at vurdere din kreditværdighed kan debitor nemlig få kendskab til kreditros evne til at forrente og tilbagebetale et givent lån. Læs mere om at beregne din gældsfaktor.

Der findes ingen faste retningslinjer for en kreditvurdering, da hvert enkelt tilfælde afhænger af helt konkrete vurderinger. Dog udarbejdes kreditvurderinger som regel på baggrund af information omkring den pågældende låntager. Denne information kan både være offentlig tilgængelig og privat. Alt efter om der er tale om et større eller mindre lånebehov, og dermed større eller mindre beløb, kan en kreditvurdering være mere eller mindre omfattende.

 

Hvad er formålet med en kreditvurdering af privatkunder?

Formålet med en kreditvurdering af privatkunder set fra låneudbyderen eller bankens synsvinkel er at vurdere sandsynligheden for, at du som låntager er i stand til at tilbagebetale det lån, som du har optaget hos den pågældende låneudbyder/bank eller en helt anden kreditor.

For låneudbyderen er formålet med kreditvurderingen altså at blive sikker på, at en given låntager er sikker at investere penge i, i form af et lån. Desuden foretager de også kreditvurderinger for at være sikker på, at de ikke ender med at låne dig penge i tilfælde af at et eventuelt lån vil stille dig i en (endnu) dårligere økonomisk situation.

Af samme årsag vil stort set alle låneudbydere og banker altid foretage en vis form for kreditvurdering, inden de går med til at tilbyde lån til låntagere.

 

Hvad undersøges i en kreditvurdering?

Der er flere forskellige ting, som undersøges i forbindelse med en kreditvurdering af privatkunder. Låneudbyderen kan være interesseret i at undersøge alt lige fra lønsedler og årsopgørelse, formue, balance i indtægter og udgifter samt lagte budgetter til planer for børn og karriere perspektiver.

Desuden kan der også være diverse krav til låntageren såsom, at låntageren ikke må være registreret som dårlig betaler i RKI, at låntageren skal kunne stille sikkerhed for lånet, eller at låntageren skal have en dansk adresse.

Der vil altså blive undersøgt en lang række ting, som alle tilsammen har til formål at give låneudbyderen et billede af låntagerens evne og vilje til at tilbagebetale lånet (låntagerens kreditværdi). I sidste ende er det oftest resultatet af en kreditvurdering der er med til at afgøre, hvorvidt låntageren er i stand til at optage et lån hos den pågældende låneudbyder, og i så fald også hvilken rente og hvilke vilkår der vil medfølge lånet.

Helt overordnet indebærer en kreditvurdering af privatkunder, at følgende bliver undersøgt:

 1. låntagerens økonomiske muligheder for samt evne til at betale de lånte penge tilbage
 2. Låntagerens vilje til at betale de lånte penge tilbage
 3. Eventuelle sikkerheder, som der kan blive taget pant i

 

Låntagerens muligheder for og evne til at tilbagebetale lånet

Først og fremmest vil din økonomi bliver undersøgt grundigt, når banken eller en låneudbyder er interesseret i at undersøge din evne til at betale et lån tilbage.

De vil nemlig gerne være helt sikre på, at dine indtægter kan dække både nuværende udgifter samt de ekstra udgifter som lånet medfører (dvs. afdrag og renter på lånet). Jo bedre din økonomi ser ud, desto større er sandsynligheden for at du kan optage et lån, og jo bedre vilkår vil du kunne få i forbindelse med lånet.

 

Evne til at tilbagebetale et lån

I vurderingen af din mulighed for samt evne til at tilbagebetale et hurtig lån online, indgår en undersøgelse af alle dine indtægter fra job, offentlig støtte (dagpenge, kontanthjælp), børnepenge osv. Desuden indgår alle dine udgifter til blandt andet mad, bolig, bil, tøj og lignende.

Det er altså vigtigt at du har et rådighedsbeløb, som passer godt til din økonomi, da dette kan have en afgørende betydning for kreditvurderingen af dig og din økonomi. Rådighedsbeløbet er en betegnelse for, hvor mange penge du har tilbage fra dine indtægter, efter at du har betale for diverse faste udgifter. Rådighedsbeløbet kan selvfølgelig variere alt afhængigt af, hvorvidt du er single, bor sammen med en partner, er gift, har børn osv.

Du vil i forbindelse med denne del af kreditvurderingen meget typisk blive påkrævet at indsende dokumentation i form af din seneste lønseddel og årsopgørelse samt et budget, der kan dokumentere dine faste indtægter og udgifter.

 

Låntagerens vilje til at tilbagebetale lånet

Udover at undersøge låntagerens mulighed for samt evne til at tilbagebetale lånet, vil låneudbyderen eller banken typisk også være interesseret i at undersøge, om du i forbindelse med tidligere lån har været god til at betale din gæld tilbage – og gerne rettidigt. Desuden vil de også gerne undersøge, om du generelt har orden i din økonomi.

Her vil banken eller låneudbyderen som regel begynde at tjekke, hvorvidt du har haft overtræksrenter på dine forskellige bankkonti, og om du eventuelt mangler at betale noget til det offentlige.

For at blive vurderet til at have en god kreditværdi i forbindelse med en kreditvurdering skal du altså kunne sandsynliggøre over for låneudbyderen eller banken, at du både har gode indtægter i forhold til dine udgifter (altså et godt rådighedsbeløb), samt at du også er god til at betale tilbage rettidigt.

 

hvad betyder kreditvurdering

 

Her er det også normalt, at det vil blive undersøgt, hvorvidt du tidligere eller på nuværende tidspunkt er registreret i RKI eller et andet debitor register for dårligere betalere på grund af manglende betaling på tidligere regninger/lån.

 

Sikkerheder som der kan tages pant i

Den sidste del af en kreditvurdering af privatkunder går ud på, at banken eller låneudbyderen undersøger, hvorvidt du har nogle værdier eller formue, som eventuelt kan bruges til at stille sikkerhed med i forbindelse med de udlånte penge.

Det betyder, at skulle du mod forventning ikke være i stand til at tilbagebetale lånet, så kan banken eller låneudbyderen have krav på værdier eller formue, som kan dække for dine manglende betalinger.

 

Hvad har indflydelse på en kreditvurdering?

Som allerede nævnt er der flere forskellige faktorer, som bliver undersøgt i forbindelse med en kreditvurdering, og dermed er der også mange forskellige faktorer som kan have indflydelse på netop kreditvurderingen af dig og din økonomi.

Dit rådighedsbeløb er nok det, som har størst indflydelse på din samlede kreditvurdering. Du kan selv sørge for at øge dit rådighedsbeløb ved eksempelvis at spare penge på faste udgifter. Der findes dog også en lang række af andre faktorer, som kan have indflydelse på en kreditvurdering, hvorfor de også er gode at kende til.

 

Faktorer med indflydelse på en kreditvurdering

 

 1. Rådighedsbeløb

Jo større dit rådighedsbeløb er, desto lavere en rente vil du typisk kunne blive tilbudt, når du vil optage et lån. Rådighedsbeløbet udregnes ved at trække faste udgifter fra indkomsten. Som regel vil låneudbyderen gerne se et budget, hvorfra dit rådighedsbeløb kan udregnes. Bliver dit rådighedsbeløb påvirket i høj grad af lånet, vil det som udgangspunkt altid have en negativ påvirkning på din kreditvurdering.

 1. Løn

Du skal som udgangspunkt altid være klar på at kunne bevise din løn med en gyldig kontrakt, når du er interesseret i at låne penge. Jo højere en løn du modtager, desto lavere rente vil du kunne være berettiget.

 1. Faste udgifter

Ved ansøgning om et lån, skal du som regel også være i stand til at fremvise, hvad dine faste udgifter udgør. Her er det altid en god ide at starte med at undersøge, om du har mulighed for at spare penge på nogle af dine udgifter. Her kan du med fordel inkludere en oversigt fra betalingsservice.

 1. Alder

Det lyder måske mærkeligt, men din alder har faktisk også indflydelse på din
kreditvurdering. Din alder har nemlig stor betydning for, hvor stor renten bliver, når du vil optage et lån. Rent statistisk set er unge låntagere dårligere til at få tilbagebetalt deres gæld end ældre låntagere.

 1. Uddannelsesniveau

Dit uddannelsesniveau har også betydning i forhold til din kreditvurdering. Personer med en højere uddannelse vil typisk kunne få en bedre kreditvurdering end personer med en lavere uddannelse eller med ingen uddannelse i det hele taget.

 

Fast arbejde fremmer dine chancer for lån

 

 1. Fast arbejde

Hvor god en rente du kan få, afhænger af hvor længe du har været ansat i den samme virksomhed. Jo længere du har været ansat samme sted, desto bedre rente kan du som regel få. For låneudbydere signalerer dette nemlig, at du har større chance for at beholde dit job, hvilket du helst har brug for, for at kunne tilbagebetale din gæld rettidigt.

 1. Ejerbolig

Friværdien på en fast, ejet bolig kan bruges til at stille sikkerhed for lånet. Hvis du desuden har betalt gæld af på et boliglån, viser det over for låneudbyderen, at du evner at tilbagebetale dine lån. Dette øger derfor sandsynligheden for en god kreditvurdering.

 1. RKI

Det er næsten så godt som umuligt at optage et lån, hvis du er registreret som dårlig betaler i RKI.

 1. Sikkerhed

Din kreditvurdering kan blive påvirket positivt, hvis du har mulighed for at stille noget som sikkerhed for lånet. Det du kan stille sikkerhed med skal være værdifuldt, og det må ikke miste for meget værdi med tiden.

 1. Årsopgørelse fra SKAT

Din årsopgørelse kan bruges som bevis for din indkomst, hvorfor den næsten altid bruges i forbindelse med kreditvurdering.

 1. Års oversigt fra pengeinstitutter

Betaler du allerede tilbage på flere lån, vil dette påvirke din kreditvurdering negativt.

 1. Posteringsoversigt

En posteringsoversigt kan bruges til at vise låneudbyderen, at dine indkomster og udgifter er, som du påstår. Hvis du har flere konti, skal du huske at vise posteringsoversigter for dem alle.

 1. Overtræk

Meget overtræk signalerer, at du ikke har styr på din økonomi. Det kan derfor have en negativ indflydelse på din samlede kreditvurdering.

 1. Provenu beregninger

Hvis du tjener penge på eventuelle aktier og obligationer, vil dette kunne påvirke din kreditvurdering positivt, da det bidrager til at øge dit rådighedsbeløb.

 1. Dokumentation for formueopgørelse

Hvis du ejer noget af værdi (såsom hus, bil, båd osv.), skal du kunne dokumentere værdien. Jo mere af værdi du ejer, desto bedre vil resultatet af din kreditvurdering være.

 1. Betalingsservice oversigt

En oversigt fra Betalingsservice kan bruges til at dokumentere og få overblik over alle dine faste udgifter.

 

Kreditvurderingens betydning for dig som låntager

Som låntager kan en god kreditvurdering af privatkunder være en kæmpe fordel. Normalt er der stor forskel på, hvor meget man skal betale i renter i forbindelse med, at man optager et lån. Men faktisk kan en god kreditvurdering være med til at gøre forskellen endnu større.

Ved at opnå en god kreditvurdering hos den låneudbyder eller bank, hvorfra man ønsker at optage et lån, kan man nemlig være heldig, at gå fra måske 15-20 % i årlig rente i forbindelse med lånet helt ned til 5-10 % i årlig rente.

Ved selv at undersøge, om du kan ændre noget ved de faktorer, der har indflydelse på din kreditvurdering, kan du altså være heldig at opnå lavere renter i forbindelse med dit privat lån.

 

Hvad er forskellen på en positiv og negativ kreditvurdering?

Forskellen på en positiv og en negativ kreditvurdering af privatkunder kan være afgørende i forhold til, om en bank eller låneudbyder er interesseret i at tilbyde dig et lån. En positiv kreditvurdering betyder, at låneudbyderen forventer, at du som låntager vil være i stand til at overhold en låneaftale og indfri lånet inden for den aftalte løbetid.

En negativ kreditvurdering betyder, modsat, at låneudbyderen har vurderet, at du som låntager ikke vil være i stand til at betale din gæld og dermed udgøre en høj risiko for låneudbyderen.

I langt de fleste tilfælde vil en negativ kreditvurdering betyde, at låneansøgeren vil få afslag på lånet og dermed ikke mulighed for at låne penge hos den pågældende låneudbyder.

 

Scroll to Top