Hvad betyder provenu?

Få styr på dit låns provenu, hovedstol og restgæld

Når man står med et ønske om eller et behov for at optage et lån hurtigt, kan der være mange fordele ved at få styr på nogle af de vigtigste begreber forbundet med lån. Provenu, hovedstol og restgæld er tre vigtige begreber at kende til, da man nemt kan forveksle dem, hvis man ikke lånt penge før.

For hvad betyder ord som provenu, hovedstol og restgæld egentlig? Og hvad kan de bruges til i forbindelse med optagelse af et lån? Hvorfor er det en rigtig god ide at tilbagebetale lånets hovedstol til tiden? Og hvilke andre lånebegreber kan du med stor fordel benytte dig af i forbindelse med provenu, hovedstol og restgæld.

Læs med her og få styr på dit låns provenu, hovedstol og restgæld.

 

provenu

 

Hvad betyder provenu?

Slår man ordet provenu op i en ordbog, vil man se at det betyder udbytte eller indtægt. I forbindelse med et lån, taler man ofte om et såkaldt låneprovenu, hvor betydningen af ordet ændrer sig en smule, men essensen af ordet er i sidste ende mere eller mindre den samme.

Provenu i en lånesammenhæng er det konkrete beløb, som du har et behov for at låne, og som du derfor vil modtage/få udbetalt fra låneudbyderen. Sagt med andre ord er provenu et andet udtryk for det lånebeløb du ønsker og har brug for, for at være i stand til at kunne realisere en specifik ting.

Når du optager et lån, vil det altid være forbundet med en del ekstraudgifter såsom gebyrer, stiftelsesomkostninger, kurstab m.fl. udover det beløb, du reelt set står og mangler.

Du vil derfor altid ende med at skulle låne mere end det egentlige provenu, du står og har brug for, hvis du skal være i stand til at betale for det, du i første omgang er ved at låne penge til. Disse ekstraudgifter kombineret med dit provenu kalder man lånets hovedstol.

 

Hvad betyder hovedstol?

Hovedstol er en betegnelse man benytter i forbindelse med optagelsen af et lån. Det bruges til at beskrive det samlede beløb som stiftelsesomkostninger, et eventuelt kurstab og andre ekstraudgifter i kombination med lånets provenu udgør.

Stiftelsesomkostninger er en betegnelse der dækker over de gebyrer, du skal betale til låneudbyderen for at oprette lånet. Kurstab er noget der opstår, hvis de underliggende obligationers kurs er under 100.

Kurstab er noget man kun kan støde på i forbindelse med et realkreditlån, hvorfor man ikke skal bekymre sig om det i forbindelse med optagelsen af eksempelvis forbrugslån og almindelige banklån.

Dette skyldes, at der ikke er nogen underliggende obligationer ved lån såsom forbrugslån og almindelige banklån. Når man optager banklån og forbrugslån inkluderer hovedstolen derfor kun provenuet, stiftelsesomkostninger og andre ekstraudgifter, men ikke rentetab.

Lånets hovedstol er altså en betegnelse for det egentlige og samlede beløb, du som låntager låner, og er derfor det beløb som skal forrentes og tilbagebetales til låneudbyderen i sidste ende.

Du kan dermed bruge hovedstolen til at holde styr på, hvad der i forbindelse med lånet skal tilbagebetales, før det kan blive betegnet som indfriet. Samtidig benyttes hovedstolen til at udregne dine rentebetalinger i forbindelse med lånet.

 

Forskellen på provenu og hovedstol

Man kan nemt komme til at forveksle lånets provenu med lånets hovedstol, da der egentlig ikke er stor forskel på de to begreber. Det er dog alligevel en forskel, der kan have stor betydning for dig som låntager, hvorfor du bør sætte dig ordentligt ind i, hvad de to begreber betyder.

En god huskeregel er, at lånets hovedstol altid vil være et højere beløb end lånets provenu, da hovedstolen både indeholder provenuet samt andre ekstraudgifter forbundet med lånet. Hovedstolen er samtidig et fast beløb, der ikke ændrer sig i lånets løbetid, medmindre man vælger at konvertere lånet et andet. Lånets hovedstol skal derfor ikke forveksles med lånets restgæld.

 

Hvad betyder restgæld?

Restgæld er endnu et vigtigt begreb at kende til, når man ønsker at låne penge ved at optage et lån. Restgæld er en betegnelse for det beløb, som du på ethvert givent tidspunkt skylder til låneudbyderen/kreditor. Restgælden vil derfor løbende ændre sig (det vil sige falde) i takt med, at du får tilbagebetalt lånet og dermed skylder mindre og mindre.

I langt de fleste tilfælde vil lånets restgæld derfor være et mindre beløb end lånets hovedstol, da restgælden kun vil være det samme som hovedstolen i tilfælde, hvor der endnu ikke er afdraget noget på lånet. Normalt deler man afbetalinger på et lån op i henholdsvis rente og afdrag.

Summen af alle afdrag, som man foretager sig gennem hele lånets samlede løbetid, vil være det samme som hovedstolens samlede beløb. Du kan derfor beregne din restgæld ved at trække afdrag fra lånets hovedstol.

 

Provenu ved omlægning af lån

Når du står over for at omlægge dit lån, er det vigtigt at forstå potentialet for økonomisk gevinst, kendt som provenu. Omlægning af lån kan være en strategisk finansiel beslutning, der ikke blot kan reducere dine månedlige ydelser, men også forbedre din likviditet. Her vil vi udforske fordelene ved omlægning og hvordan du maksimerer dit provenu.

Forståelse af Omlægning af Lån Omlægning af lån indebærer at erstatte dit nuværende lån med et nyt, ofte til en lavere rente eller over en længere løbetid. Dette kan medføre en reducering i de månedlige betalinger og frigøre kapital, som kan bruges til investeringer eller til at dække andre udgifter.

Optimering af Provenu For at optimere dit provenu, start med at shoppe rundt for at finde de bedste lånetilbud. Brug online låneberegner værktøjer til at sammenligne forskellige scenarier. Overvej også omkostningerne ved omlægning, herunder eventuelle gebyrer eller bøder for tidlig tilbagebetaling af det eksisterende lån.

 

Så hvad er forskellen på provenu, hovedstol og restgæld helt konkret?

For at opsummere kan forskellen på provenu, hovedstol og restgæld forklares meget simpelt. Provenu er det faktiske beløb, du får udbetalt til frit brug; hovedstolen er det samlede beløb, du låner og skal tilbagebetale til låneudbyderen; og restgælden er det resterende beløb, du mangler at tilbagebetale, før lånet kan indfries.

 

Et eksempel på provenu, hovedstol og restgæld

Nogle gange kan eksempler være gode til at illustrere den helt konkrete betydning af begreber. Dette er derfor et eksempel på, hvordan provenu, hovedstol og restgæld helt konkret bruges. Hvis du for eksempel har brug for at låne 1.000.000 kr. vil dette beløb udgøre dit låns provenu og dermed være det beløb, du kan bruge, når du får det udbetalt af din valgte låneudbyder.

Herefter bliver der pålagt stiftelsesomkostninger på, i dette tilfælde, 5.000 kr. og et kurstab på 2 %, hvilket i denne sammenhæng svarer til 20.000 kr.

hvad er provenu

Hovedstolen på dit boliglån vil i dette tilfælde derfor være på 1.025.000 kr., da hovedstolen inkluderer provenuet på 1.000.000 kr. samt 25.000 kr. i stiftelsesomkostninger og kurstab.

Ved lånets oprettelse hos låneudbyderen vil netop dette beløb samtidig udgøre din restgæld, da du ved oprettelsen selvfølgelig endnu ikke har afdraget noget på lånet. Det er samtidig også dette beløb, at du vil skulle betale renter, bidragssats samt afdrag af.

Lånets restgæld vil med tiden blive mindre sig i takt med hvert afdrag på lånet. Hovedstolen forbliver derimod det samme, da det var det beløb, du startede med at låne.

 

Hvad kan provenu, hovedstol og restgæld bruges til?

Der er flere forskellige gode grunde til at kende til begreber såsom hovedstol, provenu og restgæld, når man har behov for at optage et lån.

Det er nemlig nogle begreber, der kan være ganske nyttige at kende til, før man skriver under på en låneaftale, da de (1) kan hjælpe dig med at låne det beløb, du rent faktisk har brug for, og (2) sørge for at du ikke låner mere end din økonomiske situation kan håndtere.

De kan altså være med til at sørge for, at du ikke ender med at optage et lån, som du i sidste ender fortryder.

Hvis man for eksempel ikke kender til forskellen på hovedstol og provenu, kan man hurtigt ende i en situation, hvor man måske ikke får lånt nok penge til ens behov. Ved at kende til disse to begreber ved man nemlig, at man er nødt til at oprette et lån med et lånebeløb, der er større end det beløb man reelt set står og har brug for.

Dette hænger sammen med, at man jo netop er nødt til at tage højde for både stiftelsesomkostninger og kurstab for at få udbetalt det provenu, man helt konkret ønsker at låne.

Således skal man sørge for at optage et lån med en hovedstol der er større end det provenu, man ønsker at få udbetalt. Men idet man betaler renter og afdrag af hovedstolen, vil man aldrig helt kunne vide med sikkerhed, præcist hvor meget man bør låne, for at få det ønskede provenu udbetalt.

Dette skyldes, at det afhænger af, hvilken kurs man kan få på den dag, hvor de bagvedliggende obligationer bliver solgt.

 

Man kan aldrig være 100 % sikker

Så selvom sandsynligheden for at man låner det rette beløb stiger ved at have kendskab til begreberne hovedstol og provenu, vil man altså aldrig kunne vide sig 100 % sikker på grund af den skiftende kurs.

Af samme årsag vil man oftest ende med enten at skulle betale en smule mindre eller en smule mere end det lånetilbud, som låneudbyderen kan tilbyde. Dog vil man tilnærmelsesvis kunne udregne hovedstolen, hvis man kender til både kurstabet i procent, stiftelsesomkostninger for det pågældende lån og har besluttet sig for et bestemt provenu.

 

Vælg et provenu der passer til dine behov

Som med så meget andet er det altid en god ide at have styr på, hvad det helt præcist er, at du roder dig ud i ved at optage et lån. Der er derfor altid en række overvejelser, der er både nyttige og vigtige at gøre sig, inden man påbegynder selve låneprocessen. Én af disse overvejelser er: hvor mange penge har jeg brug for at låne?

Når du optager et hurtig lån, er det også en god ide at huske på, at størrelsen på dit ønskede provenu påvirker størrelsen på de tilhørende renter og gebyrer. Jo større et lån du optager, desto større tilbagebetalinger kan du regne med, at der medfølger.

Derfor kan det ikke betale sig at låne flere penge, end hvad der lige præcis kan dække dit behov. Du skal selvfølgelig stadig sørge for at låne nok penge til at dække alle udgifter, men du bør aldrig låne mere, end du kan tilbagebetale.

 

provenu hvad betyder det

 

Sørg for at tilbagebetale hovedstolen rettidigt

Uanset om du har valgt at tilbagebetale dit lån via afdrag eller én samlet tilbagebetaling, er det meget vigtigt at du sørger for at få tilbagebetalt lånets hovedstol rettidigt. Når du optager et lån, vil du typisk selv kunne vælge løbetiden på dit lån.

Løbetidens længde kan dog variere meget fra låneudbyder til låneudbyder samt i forhold til hvor mange penge du låner, og hvilken aftale du har lavet med banken eller låneudbyderen.

I tilfælde af at du ikke overholder den aftale løbetid, og dermed ikke tilbagebetaler lånet til tiden, kan det have store konsekvenser. For det første risikerer du at blive registreret i RKI, som er det største register over dårlige betalere i Danmark.

Når først du er blevet registreret i RKI, kan det være svært at blive fjernet fra registeret igen, og du kan heller ikke få lov til at låne penge hos diverse online låneudbydere igen.

Dette er endnu en god grund til at vælge et provenu og en hovedstol, som passer til dine behov og din økonomiske situation, således at du ikke pludselig står i en uheldig situation, hvor du ikke længere har råd til at tilbagebetale lånet.

Du gør derfor dig selv en bjørnetjeneste ved at låne flere penge end du kan få tilbagebetalt til aftalt tid.

 

ÅOP og provenu – to lånebegreber der går hånd i hånd

Udover begreber såsom provenu, hovedstol og restgæld findes der selvfølgelig også en række andre begreber, der er nyttige at kende til i forbindelse med optagelsen af et lån. Et af disse begreber er ÅOP. ÅOP er et godt begreb at kende til i forbindelse med valg af provenu, når man har et ønske om at optage et lån.

ÅOP står for årlig omkostning i procent og hentyder til den samlede årlige omkostning, der er forbundet med at optage et givent lån, opgivet i procent.

Sagt med andre ord kan ÅOP give dig et rigtig godt billede af, hvad et helt specifikt lån vil koste dig at have inkl. renter og andre tilhørende omkostninger. Dette kan være en rigtig god hjælp, når du skal vælge provenu, da du får et mere reelt billede af, hvor mange penge det i sidste ende vil koste dig at optage netop dette lån.

Jo lavere et låns ÅOP er, desto billigere vil lånet være for dig at have. Gå derfor altid efter lån med lav ÅOP.

ÅOP udregnes på baggrund af det provenu du vælger, lånets samlede løbetid og de gebyrer, renter og diverse andre omkostninger der måtte medfølge, når du vælger at optage et lån hos en given låneudbyder. Det kan variere meget fra låneudbyder til låneudbyder, hvor mange ekstraomkostninger der medfølger, når man optager et lån.

Her kan ÅOP også være et nyttigt redskab at kende til, da det kan bruges til at sammenligne priser på mange forskellige lån fra forskellige låneudbydere. På den måde kan du nemt finde det lån, hvor der medfølger færrest omkostninger for dig.

 

Relaterede artikler:

 

 

Scroll to Top