Boligsikring beregning

Boligsikring 2024 beregning

Boligsikring beregning muligheder. Det er en økonomisk støtte, som alle der bor til leje kan søge om at få udbetalt. Boligsikring, boligstøtte og boligydelse er tre begreber, som godt kan forvirre mange, da det kan være svært at kende forskel på dem.

Det er der en helt simpel årsag til; alle tre begreber bruges til at forklare samme ydelse/støtte. Denne guide har fokus på boligsikring og vil forsøge at besvare nogle meget væsentlige spørgsmål, der ofte dukker op i sammenhæng med boligsikring.

Hvis du eksempelvis gerne vil vide, hvad boligsikring er, hvad forskellen på boligsikring, boligstøtte og boligydelse er, hvem der kan få boligsikring, hvordan du får boligsikring, hvor meget du kan få i boligsikring, samt hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med boligsikring beregning, så bør du læse med her.

 

sådan får du boligsikring

 

Hvad er boligsikring?

Boligsikring er et begreb for et økonomisk tilskud til din husleje, som du kan søge om. Det er altså en form for støtte, som alle der bor til leje har mulighed for at få. Boligsikring kan være en meget vigtig ydelse for mange mennesker rent økonomisk.

Beløbet du kan få udbetalt i forbindelse med boligsikring er skattefrit, og hvor meget du kan få, kan variere meget fra person til person. Dette hænger sammen med, at boligsikring normalt gives på baggrund af flere forskellige betingelser, og det er primært betinget af ansøgers helbred og økonomiske situation.

 

Boligsikring beregning

Boligsikring udbetales typisk forud og én gang om måneden af Udbetaling Danmark. Hvis du eksempelvis flytter ind i en ny lejebolig d. 5. juli, og har sørget for på forhånd at søge om boligsikring, betyder det at du vil kunne få udbetalt boligsikring for juli måned.

Dette hænger sammen med, at du kan få boligsikring fra den dag, du flytter ind i den nye bolig og dermed begynder at betale husleje. Du kan tidligst søge om boligsikring fire måneder, før du flytter ind i boligen og senest en måned efter, du er flyttet ind, hvis du gerne vil have boligsikring for hele den periode, hvor du bor i lejeboligen.

Bor du i forvejen i boligen, blive boligsikringen typisk udbetalt fra den første hverdag i måneden, efter du selv har sørget for at søge om boligsikring. Det betyder altså, at du ikke kan få boligstøtte med tilbagevirkende kraft.

I enkelte tilfælde kan du også opleve, at boligsikringen bliver udbetalt til dit boligselskab, som herefter sørger for at fratrække støtten fra din husleje. Dette varierer fra boligselskab til boligselskab, så det kan være en god ide at undersøge boligsikrings forholdene i netop dit boligselskab, når du har ønske om at søge boligsikring.

 

Hvad er forskellen på boligstøtte, boligydelse og boligsikring?

Boligstøtte, boligydelse og boligsikring er tre begreber der ofte bruges i flæng af hinanden, da de mere eller mindre har samme betydning. De dækker nemlig alle tre over samme ydelse. Officielt er boligstøtte dog den mest korrekte betegnelse, hvilket hænger sammen med at den tilhørende lov hedder Boligstøtte loven.

Man kan derfor sige at begrebet boligstøtte på sin vis er en samlet betegnelse for både boligydelse og boligsikring. Idet de tre begreber som sagt bruges i flæng, vil du derfor nemt kunne støde på alle tre begreber. Du behøver dog ikke at blive forvirret over de tre begreber, så længe du bare husker på, at de bruges til at omtale præcist den samme ydelse.

 

Hvem kan få boligsikring

 

Hvem kan få boligsikring?

Alle der bor til leje har principielt ret til at søge om boligstøtte. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan få boligstøtte, såfremt du ikke modtager en social pension. Dog er førtidspensionister med en tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 undtaget, hvilket betyder at de godt kan få boligsikring.

Dette skyldes, at der her gælder nogle særlige regler. Hvis du er blevet folkepensionist før 1. januar 2003 vil du også kunne søge om boligydelse. Desuden skal din bolig være en helårsbolig, have eget køkken eller køkkenniche med indlagt vand og tilhørende afløb, samt have fast ophold i Danmark.

 

Regler om boligstøtte

Generelt kan reglerne for boligsikring deles op efter, om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke pensioneret. Når du ikke er pensionist eller er førtidspensionist gælder følgende regler; du kan få boligstøtte, når du bor i en lejebolig med eget køkken, og når din månedlige husleje er på minimum 2.008 kr.

Bor du i egen ejerbolig eller andelsbolig, kan du ikke få boligsikring, medmindre du er pensionist eller førtidspensionist. Hvis du er førtidspensionist eller folkepensionist gælder der som sagt særlige regler for boligsikring. Her gælder følgende regler; du kan få boligstøtte når du er folkepensionist og bor i en ældrebolig eller andelsbolig (bemærk: her er grænsen for maksimum støtte højere end normalt), hvis du er stærkt bevægelseshæmmet eller hvis du er beboer i et kollektivt bofællesskab.

For alle gælder det, at du kan få boligstøtte uanset, om du er lønmodtager, pensionist, dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager.

Selvom alle, der bor i en lejebolig, som udgangspunkt har ret til at få udbetalt boligstøtte, skal du stadig være opmærksom på, at der kan være nogle ting der medvirker til, at man alligevel ikke kan få boligstøtte.

Blandt andet kan du ikke få boligstøtte, hvis din husleje overskrider, det man kalder et rimeligt niveau, eller hvis din indkomst er meget høj i forhold til huslejen.

 

Hvordan får jeg boligsikring?

Boligsikring skal søges hos Udbetaling Danmark. Du får boligsikring ved først og fremmest at starte med at søge om boligsikring elektronisk. Fordelen ved at selve ansøgningsprocessen foregår på nettet er, at du hurtigt og nemt kan udfylde ansøgningsblanketten, når det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at du får brug for nogle forskellige dokumenter, når du går i gang med selve ansøgningsprocessen online. Blandt andet får du brug for følgende:

 

 • En lønseddel, pensionsmeddelelse eller SU-meddelelse
 • Din årsopgørelse fra SKAT (du kan hente din årsopgørelse på SKATs hjemmeside)
 • En lejekontrakt (gælder ikke hvis du bor i et alment boligselskab, da Udbetaling Danmark i dette tilfælde vil få oplysningerne direkte)
 • En kvittering for seneste huslejebetaling, hvis du har boet i boligen i mere end 1 år

 

Disse dokumenter skal du have klar til at kunne uploade elektronisk i løbet af ansøgningsprocessen. Bor I flere sammen i samme husstand, skal du være opmærksom på, at du også skal have et overblik over den eller de personers årlige indkomst, da det også skal oplyses til Udbetaling Danmark i forbindelse med ansøgning om boligsikring.

 

Hvor meget kan jeg få i boligsikring

 

Hvor meget kan jeg få i boligsikring.

Hvor stort et beløb, du kan få udbetalt i boligsikring, afhænger af flere forskellige faktorer. Blandt andet afhænger det af følgende:

 

Boligsikring beregning oplysninger.

 

 • Husstandens samlede aktuelle indkomst og formue (gælder for alle beboere i lejeboligen)
 • Din huslejes størrelse (ekskl. blandt andet el, vand og varme)
 • Boligens beboere – antal børn og voksne, der bor i lejeboligen
 • Boligens størrelse – antal kvadratmeter boligen er på
 • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist (hvis du er pensionist – se bort fra denne, hvis du ikke er pensionist)

 

Kun én af husstandens beboere kan søge om at få boligstøtte, men boligsikringens størrelse afhænger stadig af blandt andet antal beboere i husstanden. Er du enlig forsørger, bor du alene eller bor du sammen med en samlever uden børn, vil du kunne få op til 15 % af din husleje dækket ved hjælp af boligsikring. Børnefamilier og pensionister vil kunne få endnu mere af huslejen dækket.

 

Husstandens samlede aktuelle indkomst og formue

Når din husstands samlede indkomst skal beregnes, gøres dette ved at lægge alle indtægter sammen. Det betyder, at eksempelvis løn, efterløn, førtidspension, folkepension, dagpenge, kontanthjælp, børnebidrag, ægtefællebidrag, privat pension, renteindtægt, aktieindkomst samt selvstændig erhvervs indkomst alt samme bliver lagt sammen, alt efter hvilke typer af indtægt der gør sig gældende i den givne husstand.

Skulle din formue overstige i alt 753.800 kr., bør du påregne, at din månedlige indtægt vil blive justeret med 10 % af det beløb, som overstiger de 753.800 kr. Skulle din formue overstige 1.507.800 kr. benyttes 20 % frem for 10 %.

Det betyder, at størrelsen på din formue kan have betydning for, hvor meget du kan modtage i boligsikring. Din formue kan udgøres af blandt andet obligationer, pantebreve, værdi af aktier, anedele i andelsboligforeninger, gæld til et realkreditinstitut eller være indestående i banker på en konto. Har du et hjemmeboende barn, som er over 18 år, og som tjener over et vist beløb, skal du regne med at deres indkomst også vil blive talt med i din husstands samlede indkomst.

 

Huslejens størrelse og antal hjemmeboende børn

Hvor meget du er berettiget at modtage i boligsikring, afhænger også af, hvor meget du betaler i husleje, samt hvor mange hjemmeboende børn, du har. Husleje skal i denne sammenhæng forstås som den ’rene’ husleje, det vil sige det beløb du betaler i husleje uden at medregne udgifter brugt på eksempelvis varme, el, tv-pakker, internet m.m.

I nogle tilfælde vil du dog kunne få ekstra tilskud, hvis du udover huslejen har udgifter i form af eksempelvis vand, vedligeholdelse, varme med gas eller el samt kollektiv naturgas eller fjernvarme.

Hvis du har hjemmeboende børn vil huslejen blive øget alt efter antallet af børn. Har du for eksempel ét hjemmeboende barn, øges max. Huslejen med 5 %, to børn øger max. Huslejen med 10 %, tre børn øger max. Huslejen med 15 %, og har du flere børn end det, vil max.

Huslejen blive øget med 20 %. Som udgangspunkt siger man, at man kan få forhøjet sin indkomstgrænse med 36.100 kr. for hvert barn man har. Dette gælder dog kun til og med fjerde barn. Desuden vurderes beløbet også på baggrund af, hvor mange af dine hjemmeboende børn, der er under 18 år. Har du derimod ingen børn, er der ingen grænse for, hvor meget du kan få i boligsikring.

 

Boligens størrelse

I forbindelse med boligsikring beregning vil du typisk kunne få et tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. person. Bor du alene, kan du maksimalt få tilskud til en bolig på 65 kvadratmeter. Bor I derimod flere sammen i samme husstand, vil de øvrige beboere tælle for 20 kvadratmeter hver.

Det betyder, at hvis I eksempelvis er to personer, som bor sammen i en lejebolig på 120 kvadratmeter, så vil I kun kunne få tilskud til de 85 kvadratmeter ud af 120 (65 kvadratmeter + 20 kvadratmeter = 85 kvadratmeter). De resterende 35 kvadratmeter, vil I altså ikke kunne få tilskud til gennem boligsikring.

 

Hvordan kan jeg beregne min boligsikring

 

Hvordan kan jeg beregne min boligsikring?

At beregne sin boligsikring kan være ganske kompliceret, da det afhænger af flere forskellige faktorer såsom indkomst, formue, antal personer i husstanden m.m. Heldigvis findes der en nem og simpel måde, hvorpå du kan beregne din boligsikring online.

På Borger.dk’s hjemmeside kan du nemlig finde en boligstøtte beregner, der kan hjælpe dig med at beregne, hvor meget boligsikring du har ret til at modtage. Det skal dog siges, at beregningens resultat udelukkende skal anses for at være vejledende, hvorfor du kun kan få en 100 % korrekt beregning ved at kontakte Udbetaling Danmark, da de kan lave beregningen for dig.

Du kan dog også følge en tommelfingerregel, der siger, at for beboere som ikke er pensionister, vil boligsikringen altid højst kunne udgøre 15 % af huslejen.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med boligsikring beregning?

I forbindelse med boligsikring, er der en række ting, som du bør være opmærksom på. Blandt andet skal du vide, at i tilfælde af at du har fået udbetalt for meget boligsikring, og I bor flere sammen i samme husstand, så vil alle voksne beboere i boligen hæfte for tilbagebetalingen af boligstøtten. Det er derfor altid vigtigt at sørge for at kontakte Udbetaling Danmark og oplyse dem om, hvis din situation ændrer sig i forhold til betingelserne for boligstøtte, eksempelvis i forhold til indkomst, antal personer i boligen osv. Hvis du ikke selv sørger for at tilpasse din boligsikring, kan du nemlig risikere at få en stor regning med krav om tilbagebetaling af boligsikring.

Du skal altid sørge for at kontakte Udbetaling Danmark, hvis én eller flere af følgende ting gør sig gældende for dig og din husstand:

Boligsikring beregning per husstand:

 • Du er flyttet
 • Din husleje har ændret sig
 • Der er kommet flere beboere i boligen
 • Dit barn er fyldt 18 år
 • Din boligs størrelse har ændret sig
 • Din indkomst eller formue har ændret sig

 

FAQ – Spørgsmål og svar

Hvad er boligsikring, og hvem kan ansøge om det?

Boligsikring er en form for økonomisk støtte til husleje i Danmark. Alle, der bor til leje og opfylder visse betingelser, kan ansøge.

Hvordan beregnes beløbet for boligsikring?

Beløbet for boligsikring beregnes baseret på faktorer som indkomst, husstands størrelse, husleje og boligtype.

Hvor kan man ansøge om boligsikring i Danmark?

Man kan ansøge om boligsikring online via Udbetaling Danmarks hjemmeside eller via ens kommune.

Hvad er betingelserne for at være berettiget til boligsikring?

Betingelserne for boligsikring inkluderer blandt andet, at man skal bo i lejebolig, opfylde visse indkomstkrav og ikke have formue over en vis grænse.

Hvordan påvirker ændringer i husstanden beløbet af boligsikring?

Ændringer i husstanden, som f.eks. antallet af personer eller samlede indkomst, kan påvirke beløbet af boligsikring, man kan modtage.

 

Scroll to Top