Den store renteguide

Det kan være svært og til en vis grad uoverskueligt at få overblik over de mange forskellige typer af renter der findes. Hvad de betyder, samt hvad de egentlig gør godt for. Nogle gange minder begreberne så meget om hinanden. Så kan man let kan blive forvirret og komme til at forveksle dem med hinanden. For eksempel minder begreberne rente og renters rente meget om hinanden. Da de er da også forbundet, men alligevel er det vigtigt at kende forskellen på dem.

 

Den store renteguide 2024: få styr på alt mellem renters rente og debitorrenten

Det samme gælder for den effektive rente og debitorrenten, hvorfor det også er godt at kende til de to begreber både separat og i sammenhæng med hinanden.

Efter at have læst denne guide, har du forhåbentligt bedre styr på de forskellige rentetyper, hvad enten der er tale om rente, renters rente, den effektive rente, debitorrenten, rentefradrag eller kuponrenten.

 

Hvad betyder rente?

Rente er et udtryk for et gebyr, som skal betales til låneudbyderen udover det beløb der reelt lånes. Udtrykket rente dækker altså over de omkostninger, som er forbundet med at låne penge i en bestemt periode hos en låneudbyder. Rente kan dog også bruges som udtryk for det ekstra beløb, du får ved at have penge stående til rådighed på en bankkonto

renters rente

 

Renten udregnes i procentdele af det lånte beløb enten pr. år eller for en anden fastsat periode, og kan variere meget fra lånetype til lånetype. Denne rentesats kaldes normalt for rentefoden.

Man kan sammenligne renten med en pris, som man betaler for at have rettigheden til at låne låneudbyderens penge i en given periode (lånets løbetid). Det er derfor ikke gratis at optage et billig lån, hvorfor det kan være ganske vigtigt at kigge på lånets rente, inden man beslutter sig for at optage det.

Renten kan illustreres ved hjælp af et eksempel. Hvis du for eksempel låner 10.000 kr. med en rentesats på 10 % pr. år, og du kun er ét år om at få tilbagebetalt lånet, vil dit lån se ud som følgende: 10.000 kr. * 1,10 = 11.000 kr.

Efter ét år vil renten i dette eksempel derfor være på 1.000 kr. Du ville dermed skulle betale 11.000 kr. tilbage til låneudbyderen, selvom du reelt set kun lånte 10.000 kr. Dette skal dog ses som et forsimplet eksempel, da det normalt vil være mere kompliceret at regne renten ud. Blandt andet kræver det, at man også regner renters rente ind i renteregnestykket.

 

Hvad betyder renters rente?

Renters rente (også kaldet kapitalfremskrivning) er et udtryk der bruges til at forklare, at når det samme beløb (samme kapital) adskillelige gange forrentes til en konstant rentefod, så vil renteudbetalingerne automatisk stige fra den ene renteudbetaling til den næste.

Dette hænger sammen med, at rentepengene vil blive lagt oveni den oprindelige kapital, således at der ved den næste renteudbetaling bliver betalt renter af et større beløb. Simpelt forklaret er renters rente altså en rente af renten.

Renters rente forekommer, da man netop også skal betale renter af renter eller får renter af renter, alt efter om der er tale om et indlån eller udlån. Renters rente kan samtidig bruges til at udregne, hvor mange penge du enten vil have til rådighed og have stående på en konto eller skylde til en låneudbyder på et givent tidspunkt i fremtiden.

Antallet af rentetilskrivninger i løbet af lånets løbetid (især pr. år) har indvirkning på den samlede rentesats for kviklån. Derfor er det nyttigt at holde øje med renters rente.

 

Hvad betyder effektiv rente?

Effektiv rente er et andet udtryk for debitorrenten og dermed også et andet udtryk for den faktiske forrentning på et lån. Den effektive rente er derfor et udtryk der bruges om det afkast, som låneudbyderen har i lånets samlede løbetidsperiode.

Den effektive rente vil typisk være medregnet i de samlede omkostninger forbundet med at optage et lån, når man indgår en låneaftale med en låneudbyder. Det fungerer ved at den effektive rente bliver lagt sammen med eventuelle gebyrer samt den pålydende rente. Når den effektive rente skal defineres gøres dette blandt andet på baggrund af kursen på renten, lånets samlede løbetid samt hvilken form for afdrag, der er aftalt i forbindelse med lånet.

Den effektive rente påvirkes, hvis låneudbyderen ved lånets oprettelse vælger at trække omkostninger fra. Låneudbyderen vil altid foretrække kort tid mellem afdragsbetalingerne, hvilket er tilfældet, da debitorrenten er højere ved korte terminer i forbindelse med eksempelvis månedlige afdrag.

Hvis man vælger at optage et rente- og gebyrfrit lån, hvor man som låntager kun skal tilbagebetale det lånte beløb, skal man som hovedregel ikke bekymre sig om hverken den effektive rente, renters rente eller lignende begreber. Denne type lån er dog ofte kun mulig i et mindre omfang og som regel med en meget kort tilbagebetalingsfrist. Derfor vil man normalt altid skulle forholde sig til den effektive rente samt renters rente i forbindelse med større lån såsom boliglån.

 

Hvad betyder debitorrente?

I daglig tale omtales debitorrenten ofte som den effektive rente. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem de to begreber. Debitorrenten kan simpelt forklares som den faste årlige rente inklusiv renters rente. Det betyder, at du på baggrund af debitorrenten vil være i stand til at se, præcis hvor meget det vil koste dig om året at optage et nyt lån efter der er taget højde for eventuelle stiftelsesomkostninger.

Jo oftere renten bliver tilskrevet et lån, desto højere er debitorrenten som regel. For dig som låntager har det den betydning, at din debitorrente vil være højere på et lån, hvor der hver måned bliver tilskrevet renter, frem for et lån, hvor renten bliver tilskrevet eksempelvis hvert halve år.

Debitorrenten kan forklares ved hjælp af et eksempel. Et eksempel kunne være, at du vælger at optage et lån på 10.000 kr. med en fast årlig rente på 10 %. Bliver renten tilskrevet hvert halve år, betyder det at den årlige debitorrente vil være på 10,25 %.

Tager man det samme lån, men vælger i stedet at tilskrive renter hver måned, så vil den årlige debitorrente i stedet være på 10,47 %. Dette kan forklares, da det hænger sammen med, at debitorrenten tager højde for renters rente.

 

Hvor ofte bliver der tilskrevet renter

Når der er tale om et lån, hvor der oftere bliver tilskrevet renter, vil du i sidste ende skulle betale flere penge i renters rente. Dog skal det bemærkes, at debitorrenten ikke tager højde for alle andre eventuelle omkostninger der måtte være i forbindelse med at oprette et lån hos en låneudbyder.

Det er nemlig ganske normalt, at der medfølger en række stiftelsesomkostninger, når man opretter et lån, men disse kan nemt variere fra lån til lån. Her kan du med fordel benytte dig af begrebet ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), da det kan benyttes til at sammenligne de forskellige lån på markedet, og hjælpe dig på rette vej med at finde det billigste lån for dig. Dette hænger sammen med, at ÅOP er mere retvisende i forhold til forskelle på de forskellige låns stiftelsesomkostninger end debitorrenten.

 

Hvad betyder rentefradrag?

Rentefradrag er noget du automatisk kan få for banklån og kontokort ordninger samt for renter og bidrag for realkreditlån og forbrugslån hos diverse finansieringsselskaber. Har du et rentefradrag, har du lov til at betale mindre i skat, såfremt du betaler renter. Hvis du eksempelvis har et banklån eller et andet lån hos et realkreditinstitut, vil SKAT automatisk medtage dine renteudgifter i årsopgørelsen.

Du kan automatisk få rentefradrag for følgende typer af renter:

  • Renter på en kontokort ordning
  • Renter ved lån i de bedste banker i Danmark, sparekasser og realkreditinstitutter
  • Renter og bidrag ved realkreditlån
  • Renter ved lån hos et finansieringsselskab

 

I disse tilfælde vil renterne automatisk komme med på din årsopgørelse. Derimod skal du selv sørge for at indberette dit rentefradrag på din selvangivelse, hvis du har renteudgifter til blandt andet lån optaget i udlandet, difference renter ved omlægning af hurtiglån eller lignende eller renter fra refusionsopgørelser ved salg eller køb af en ejendom.

Rentefradraget motiveres af selve beskatningen af ens renteindtægt. Dette hænger sammen med, at eftersom renteindtægter beskattes, så anses det for at være rimeligt at renteudgifter modregnes med et fradrag. På den måde opstår der en form for symmetri mellem fradrag og beskatning.

 

Hvad betyder kuponrente?

Selvom navnet måske godt kunne antyde det, har kuponrente intet med rabatkuponer at gøre. Derimod har kuponrenten altid en fast pris, og benyttes i forbindelse med obligationer. Af samme grund kaldes en kuponrente også ofte for en obligationsrente, da det henviser til at renten netop knytter sig til en investering i obligationer.

Kuponrenten er derfor et begreb der dækker over den pålydende rente på en given obligation. Denne pålydende rente kan bruges til at beregne obligationens ydelser, afdrag og ikke mindst rente. En obligation kan defineres som en form for lån fra dig til den, du køber obligationen af.

Fordelen ved at investere i obligationer er netop kuponrenten, da den i langt de fleste tilfælde medvirker til, at du kan tjene penge på at have købt en obligation. I forbindelse med investering i obligationer kan man snakke om flere forskellige typer af renter.

hvad betyder rente

 

Men hvordan udregnes kuponrenten egentlig? Når man udregner kuponrenten, behøver man først og fremmest ikke at tage højde for, om man betaler månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller én gang om året, da renten altid vil være det samme i dette tilfælde.

Det betyder, at du altid kan være sikker på at kende til kuponrentens indtægter på din obligation. Med kuponrenten udregnet behøver du altså ikke at bekymre dig om dine obligationers indtægter, da de hverken kommer til at falde eller stige. Samtidig ved du fra starten af købet af obligationerne, hvad du præcist kommer til at tjene i dine obligationers samlede løbetid. Dermed kan køb af obligationer med kuponrente være en god og tryg måde at starte investeringer på obligationsmarkedet.

 

Obligationer med kuponrente og nulkupon obligationer

Du skal dog være opmærksom på, at mange obligationer faktisk bliver udstedt uden kuponrenter. Man kalder disse obligationer for nulkupon obligationer, og de har et helt andet rentesystem end obligationer med kuponrenter. Hvis du derfor har interesse i at investere i obligationer, kan det anbefales, at du starter med at søge rådgivning hos din bank.

Eventuelt også en uafhængig økonomisk rådgiver, da de vil kunne vejlede dig omkring både obligationer med kuponrenter og de såkaldte nulkupon obligationer. Det kan nemlig kun komme dig til at gode at blive sikker på, at du køber den type obligation, der er mest fordelagtig for dig og din økonomiske situation. Det kan nemlig variere meget fra person til person i forhold til, hvilken løsning der bedst kan betale sig.

Scroll to Top