Personfradrag hvad er det?

Personfradrag – En grundlæggende skattelettelse i Danmark

Personfradraget er en grundlæggende skattelettelse i Danmark, der hjælper skatteydere med at reducere deres skattebyrde. Her er en kort introduktion til, hvad personfradraget indebærer:

 1. Skattefri indkomst: Personfradraget er en skattefri indkomstgrænse, der betyder, at du ikke skal betale skat af en vis del af din indkomst. Dette hjælper med at sikre, at alle har en grundlæggende indkomst, der er fritaget for skat.
 2. Alle skatteydere: Alle skatteydere i Danmark, uanset alder og indkomst, er berettiget til et personfradrag. Det betyder, at alle borgere kan nyde godt af denne skattelettelse.
 3. Indkomstafhængig: Personfradraget justeres i forhold til din indkomst. Jo højere din indkomst er, desto mindre bliver dit personfradrag. Dette sikrer, at skattelettelsen er progressiv og favoriserer dem med lavere indkomster.
 4. Årlig opdatering: Beløbet for personfradraget opdateres hvert år for at tage højde for inflation og ændringer i skattesystemet. Dette betyder, at personfradragets størrelse kan variere fra år til år, så det er vigtigt at holde sig opdateret omkring de seneste ændringer.

Personfradraget er en grundlæggende del af det danske skattesystem, der hjælper med at lette skattebyrden for alle borgere. Ved at forstå, hvad personfradraget er, og hvordan det fungerer, kan du sikre, at du betaler den korrekte mængde skat og nyder godt af denne vigtige skattelettelse.

 

Personfradrag 2023

Personfradrag 2023 – Det skal du vide om den nye regulering

Personfradraget er en grundlæggende del af det danske skattesystem, og i 2023 vil der være justeringer i beløbet for at tage højde for inflation og ændringer i samfundsøkonomien. Her er en kort gennemgang af personfradraget i 2023 og dets betydning for din skattebetaling.

 1. Justering af beløb: Personfradraget i 2023 vil blive justeret i forhold til tidligere år for at tage højde for økonomiske ændringer og sikre en mere retfærdig fordeling af skattebyrden. Dette betyder, at det maksimale beløb, du kan trække fra i din skattepligtige indkomst, vil blive opdateret.
 2. Automatisk fradrag: Personfradraget er et automatisk fradrag, hvilket betyder, at du ikke behøver at ansøge om det eller indsende dokumentation. Skat beregner fradraget for dig, og det vil blive trukket fra din skattepligtige indkomst, når du modtager din årsopgørelse.
 3. Alle skatteydere: Personfradraget gælder for alle skatteydere i Danmark, uanset indkomst niveau eller beskæftigelsessituation. Dette betyder, at både lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og pensionister kan drage fordel af fradraget.
 4. Reduktion af skattebetaling: Personfradraget hjælper med at reducere din skattebetaling ved at sænke din skattepligtige indkomst. Dette gør det lettere for dig at budgettere og planlægge dine udgifter, da du vil have en bedre forståelse af, hvor meget skat du skal betale i løbet af året.

 

Hvor meget får jeg i Personfradrag?

Her kan du se hor meget du har i personfradrag i Danmark.

 

Personfradrag (Over 18 år):

 • 2020: 46.500 kr.
 • 2021: 46.900 kr.
 • 2022: 46.800 kr.
 • 2023: 48.000 kr.

Personfradrag (Under 18 år):

 • 2020: 37.200 kr.
 • 2021: 37.500 kr.
 • 2022: 37.300 kr.
 • 2023: 38.400 kr.

 

Pensionisters personfradrag – Sådan fungerer det i 2023

Som pensionist i Danmark er du også berettiget til et personfradrag, der kan give dig skattemæssige fordele og lettere økonomisk planlægning. Her er et overblik over, hvordan personfradrag fungerer for pensionister i 2023:

 1. Tilpasset fradrag: Selvom pensionister nyder godt af personfradraget, kan beløbet variere i forhold til arbejdsmarkedets aktive deltagere. Justeringer foretages for at tage højde for forskellige indkomstniveauer og livssituationer.
 2. Skattepligtig pension: Personfradraget anvendes direkte på din skattepligtige pension, hvilket reducerer den samlede skat, du skal betale. Dette kan være gavnligt for dig, da det sikrer, at du betaler en retfærdig andel af skat i forhold til din økonomiske situation.
 3. Sammenkobling med folkepensionen: Personfradraget og folkepensionen er tæt forbundet, idet fradraget ofte tilpasses for at sikre, at pensionister får den bedst mulige økonomiske støtte. Dette gør det vigtigt at holde øje med ændringer i både personfradrag og folkepension.
 4. Skatte oplysninger: Som pensionist er det vigtigt at opdatere dine skatteoplysninger regelmæssigt, så personfradraget beregnes korrekt. Tjek din forskudsopgørelse og årsopgørelse for at sikre, at fradraget er blevet anvendt korrekt.

 

Overførsel af personfradrag – Er det muligt?

Der kan opstå situationer, hvor man spekulerer på, om det er muligt at overføre sit personfradrag til andre. Her er et overblik over, hvordan det danske skattesystem håndterer denne situation:

 1. Grundregel: Som udgangspunkt er personfradraget personligt og kan ikke overføres til andre. Det betyder, at hver enkelt skatteyder skal benytte sit eget personfradrag og ikke give det videre til andre.
 2. Ægtefæller: Der er dog et vigtigt undtagelse i forhold til ægtefæller. I visse tilfælde kan ægtefæller overføre ubrugte personfradrag til hinanden. Dette kan ske, hvis den ene ægtefælle ikke har haft nok indkomst til at udnytte hele sit personfradrag.
 3. Begrænsninger: Overførsel af personfradrag mellem ægtefæller har begrænsninger. Beløbet, der kan overføres, er afhængig af de enkelte ægtefællers indkomst og andre skattemæssige forhold.
 4. Anmodning: For at overføre personfradraget mellem ægtefæller, skal man anmode om det hos Skattestyrelsen. Det er vigtigt at gøre dette inden for de fastsatte frister for at sikre, at overførslen godkendes og behandles korrekt.

Sammenfattende kan personfradraget ikke overføres til andre generelt, men der er en undtagelse for ægtefæller under visse omstændigheder. Det er vigtigt at kende til disse regler og følge de nødvendige procedurer for at sikre, at overførslen sker korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Oversigt over forskellige fradrag i Danmark

 

Oversigt over forskellige fradrag i Danmark

Udover personfradraget findes der flere fradrag i det danske skattesystem. Her er en kort oversigt over nogle af dem:

 1. Rejsefradrag: Du kan trække udgifter til transport mellem hjem og arbejde fra. Det gælder både for offentlig transport og egen bil.
 2. Arbejdsmarkedsbidrag: Arbejdsmarkedsbidraget er et særskilt fradrag, der beregnes på baggrund af din lønindkomst og selvstændige erhvervsindkomst.
 3. Rentefradrag: Du kan fradrage renter og andre låneomkostninger ved boliglån, realkreditlån og forbrugslån.
 4. Fradrag for fagforeningskontingent: Medlemskab af en fagforening er fradragsberettiget, og du kan trække kontingentet fra i din skatteberegning.
 5. Fradrag for A-kasse: Du kan også fradrage kontingentet for dit medlemskab af en A-kasse (arbejdsløshedskasse).
 6. Gaver til velgørende formål: Når du giver donationer til godkendte organisationer, kan du få fradrag for beløb op til en vis grænse.
 7. Fradrag for energiforbedringer: Hvis du investerer i energibesparende foranstaltninger i din bolig, kan du få fradrag for visse omkostninger.
 8. Børnebidrag: Hvis du betaler børnebidrag, kan du trække beløbet fra i din skatteberegning.
 9. Håndværkerfradrag: Du kan få fradrag for arbejdsløn ved visse service- og håndværksydelser udført i din bolig.
 10. Kørselsfradrag: Kører du i egen bil eller anden transport på arbejde, får du et kørselsfradrag.

Listen er ikke udtømmende, og der kan være andre fradrag, afhængigt af din situation.

 

Spørgsmål og svar

Hvad er et personfradrag?

Personfradrag er et beløb, man kan trække fra sin skattepligtige indkomst for at reducere skatten.

Hvem er berettiget til personfradrag?

Alle skattepligtige personer i landet er berettiget til personfradrag.

Ændrer personfradragets størrelse sig over tid?

Ja, personfradraget justeres ofte årligt i forhold til inflation og lovgivning.

Er der forskellige typer af personfradrag?

Ja, der kan være grundlæggende, udvidede og ældre personfradrag, afhængigt af situationen.

Hvordan påvirker personfradrag skatten?

Personfradrag reducerer din skattepligtige indkomst, hvilket fører til lavere skat.

 

Scroll to Top