Kørselsfradrag 2024

Kørselsfradrag 2024 guide

Hvor meget kan man få i kørselsfradrag 2024?

SKAT benytter nogle standardsatser til beregning af kørselsfradrag. Disse satser kan sagtens ændre sig lidt fra år til år, hvorfor det altid er en god ide at holde sig opdateret på dem via SKATs hjemmeside. Satserne for kørselsfradrag i 2024 er som følger:

 

Kørselsfradrag satser – 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017

 

2024

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 2,23 kr.
Over 120 kilometer 1,12 kr. (2,47 kr. i udkantskommuner)

 

2023

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 2,19 kr.
Over 120 kilometer 1,10 kr. (2,19 kr. i udkantskommuner)

 

2022

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 2,16 kr.
Over 120 kilometer 1,08 kr. (2,16 kr. i udkantskommuner)

 

2021

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 1,90 kr.
Over 120 kilometer 0,95 kr.

 

2020

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 1,96 kr.
Over 120 kilometer 0,98 kr. (1,96 kr. i udkantskommuner)

 

2019

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 1,98 kr.
Over 120 kilometer 0,99 kr. (1,98 kr. i udkantskommuner)

 

2018

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 1,94 kr.
Over 120 kilometer 0,97 kr. (1,94 kr. i udkantskommuner)

 

2017

Transport pr. dag Kørselsfradrag pr. kørt kilometer
0-24 kilometer 0 kr. (ingen ret til kørselsfradrag)
25-120 kilometer 1,93 kr.
Over 120 kilometer 0,97 kr. (1,93 kr. i udkantskommuner)

 

Se skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i din egen bil.

Her kan de se hvad du får i befordringsgodtgørelse når du pendler på arbejde i egen bil.

Aktuelle satser 2023

År De første 20.000 km du har kørt Din Sats for kørsel over 20.000 km.
2024 3,79 kr. pr. km 2,23 kr. pr. km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km
2022 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km

 

Fradrag ved kørsel over bro

Her ser du opdaterede satser for når du kører over bro på arbejde. Satserne er per enkelt tur.

 

2024

Storebæltsbroen med Bil/motorcykel 110 kr.
Storebæltsbroen med Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresundsbroen med Bil/motorcykel 50 kr.
Øresundsbroen med Tog/offentlig transport 8 kr.

2023

Storebæltsbroen med Bil/motorcykel 110 kr.
Storebæltsbroen med Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresundsbroen med Bil/motorcykel 50 kr.
Øresundsbroen med Tog/offentlig transport 8 kr.

2022

Storebæltsbroen med Bil/motorcykel 110 kr.
Storebæltsbroen med Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresundsbroen med Bil/motorcykel 50 kr.
Øresundsbroen med Tog/offentlig transport 8 kr.

 

Hvad er kørselsfradrag/befordringsfradrag?

Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er et skattefradrag, som du kan være berettiget til, hvis du har mere end 24 kilometer i transport til og fra din arbejdsplads (over 12 km hver vej). Det betyder, at hvis du har langt til arbejde, så har du ret til et kørselsfradrag.

Kørselsfradraget bliver trukket fra ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst, således at du får økonomisk hjælp til betaling af benzin, togbilletter m.m. i forhold til din transport til og fra arbejde. Det betyder altså, at du ikke kan trække dine faktiske transportudgifter fra i skat, men derimod at du får et fradrag, hvilket betyder at du betaler dét mindre i skat.

Grundreglen for kørselsfradrag er, at de første 24 kilometer af din transport til og fra arbejde ikke er fradragsberettiget, mens alt transport der overstiger de 24 kilometer om dagen kan trækkes fra i skat. Samtidig er der et loft på 120 km (over 60 km hver vej), hvilket betyder at du kun kan trække 1 kr. fra for den del af turene til og fra arbejde, som ligger udover de 120 km.

 

Kørselsfradrag forskudsopgørelse

Komplet Guide til Kørselsfradrag på din Forskudsopgørelse 2024: Sådan Optimerer Du Dit Fradrag

Kørselsfradrag er et vigtigt emne for mange danskere, og det er vigtigt at vide, hvordan man korrekt indberetter det på sin forskudsopgørelse. Her giver vi en detaljeret vejledning om, hvordan du kan sikre dig, at du får mest muligt ud af dit kørselsfradrag i 2024.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad kørselsfradrag er. Det er et fradrag, du kan få for de udgifter, du har i forbindelse med transport mellem din bopæl og dit arbejde. For at kvalificere dig til fradraget skal din daglige transport være over 24 kilometer, og det gælder for både bil, motorcykel og offentlig transport.

Når du udfylder din forskudsopgørelse, skal du angive dine forventede transportudgifter for det kommende år. Dette inkluderer ikke kun dine daglige transportomkostninger til og fra arbejde, men også eventuelle ekstra rejser du forventer at tage i forbindelse med dit arbejde.

Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle ændringer i dine transportvaner i det kommende år. Hvis du for eksempel forventer at begynde at arbejde hjemmefra mere, eller hvis du forventer at skifte job og derved få en længere transport, skal dette også indberettes på din forskudsopgørelse.

Vær også opmærksom på, at beløbet for kørselsfradraget ændrer sig hvert år. I 2024 vil satsen for kørselsfradrag sandsynligvis blive justeret, så det er vigtigt at holde sig opdateret med de seneste informationer.

Endelig skal du huske, at hvis du ikke indberetter dit kørselsfradrag korrekt, kan du risikere at skulle betale tilbage i skat. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med din indberetning og sørge for, at alle oplysninger er korrekte.

Håndtering af kørselsfradrag på din forskudsopgørelse kan være en udfordrende opgave, men ved at følge ovenstående vejledning, kan du sikre, at du får mest muligt ud af dit fradrag. Husk, at det altid er en god ide at søge professionel rådgivning, hvis du er usikker.

 

Kørselsfradrag dokumentation

Kørselsfradrag Dokumentation 2024: Hvordan Bekræfter du dit Fradrag Korrekt?

Optimering af kørselsfradrag er en central del af mange danskeres skatteplanlægning. Dog er det afgørende at dokumentere korrekt for at kunne nyde godt af disse skattemæssige fordele. Vi tager et dybt dyk ned i det konkrete område af kørselsfradrag dokumentation.

Når du hævder dit kørselsfradrag, er det din ansvar at dokumentere de påståede rejser, hvis Skattestyrelsen beder om det. Den bedste måde at gøre dette på er ved at føre en kørebog. Kørebogen skal indeholde oplysninger om datoen for turen, formålet med rejsen, rejsens start- og slutpunkt samt den fulgte rute. Hvis du bruger forskellige køretøjer, skal kørebogen også indeholde information om, hvilket køretøj der blev brugt.

For at forenkle processen, kan du vælge at bruge en digital kørebog. Dette sparer tid og sikrer, at alle nødvendige oplysninger er lettilgængelige, hvis de skal fremlægges for Skattestyrelsen.

Det er også vigtigt at bemærke, at kørselsfradrag kun kan kræves, hvis rejsen er erhvervsmæssig. Det vil sige, at du kun kan kræve kørselsfradrag for rejser mellem dit hjem og din arbejdsplads, og ikke for private ture.

Ved at sikre korrekt dokumentation af dit kørselsfradrag, kan du drage fordel af denne skattemæssige fordel uden bekymring for eventuelle fremtidige problemer med Skattestyrelsen. Husk, at korrekt dokumentation er nøglen til at opnå det maksimale kørselsfradrag. Planlæg derfor dine rejser omhyggeligt og hold din kørebog opdateret.

 

Hvordan beregnes kørselsfradrag?

Det kan være svært at gennemskue, hvordan kørselsfradraget helt præcist bliver beregnet, men faktisk er det ganske simpelt. Dit kørselsfradrag bliver nemlig beregnet efter standardsatser.

I praksis betyder det, at dit kørselsfradrag bliver beregnet ud fra, hvor langt du har til din arbejdsplads, hvor mange arbejdsdage du har i løbet af et år, samt om du bor i en udkantskommune her i Danmark. Kørselsfradraget beregnes altså ikke ud fra, hvad det helt konkret koster dig at komme til og fra arbejde (benzin, togbillet, busbillet osv.), men beregnes helt simpelt på basis af nogle satser, som SKAT har fastsat.

Det kan være svært at finde rundt i de mange forskellige skattefradrag, som kan have betydning for dig og din årsopgørelse. Men det kan klart betale sig at få styr på dem, da der kan være penge at spare. Med denne guide kan du få bedre styr på SKATs kørselsfradrag, som er for dig der har mere end 24 kilometer i transport til og fra arbejde.

Se hvor meget du kan få i kørselsfradrag i 2024 længere nede på siden.

Du får ikke noget kørselsfradrag for de første 24 kilometer. Derimod kan du få 1,96 kr. pr. kørt kilometer for de næste 25-120 kilometer. Har du eksempelvis 50 kilometer fra din bopæl til din arbejdsplads, vil det svare til 76 kilometer til og fra arbejde, som du kan få kørselsfradrag til.

Har du over 120 kilometer til din arbejdsplads, kan du få 0,98 kr. pr. kørt kilometer, medmindre du bor i en udkantskommune. Her kan du nemlig stadigvæk få 1,96 kr. pr. kørt kilometer, også selvom du har overskredet de 120 kilometer.

Du får ekstra fradrag hvis du tjener mindre end 334.300 kr. om året.

Beløbet beregnes automatisk hos Skat.

 

Brug den reelle kørselsafstand fra din bopæl til kørselsfradrag

Når du skal finde ud af, hvor meget du har ret til i kørselsfradrag, skal du sørge for at bruge din reelle kørselsafstand mellem din officielle adresse (din folkeregisteradresse) og din arbejdsplads. Det betyder, at du eksempelvis ikke kan få mere i fradrag, hvis du i en periode kører til og fra arbejde fra en anden adresse. Du behøver ikke at angive den korteste rute; det vigtige er at du benytter det faktiske antal kørte kilometer og dermed angiver den rute, du normalt benytter til at komme til og fra arbejde.

Hvis du ikke kører i bil, men derimod benytter enten tog eller bus til at komme på arbejde, vil det stadig være normalafstanden i bil, der gælder ved beregningen af dit kørselsfradrag. Hvis du har ærindekørsel på din vej til eller fra arbejde (eksempelvis hente/bringe børn, hente kollegaer og lign.), skal du sørge for ikke at regne disse ekstra kilometer med. I tilfælde hvor afstanden mellem din bopæl og arbejdsplads er usædvanlig lang, kan SKAT finde på at kræve dokumentation eller sandsynliggørelse for at bevise, at du ikke forsøger at snyde.

SKATs TastSelv system beregner selv antal kilometer på din angivne rute til og fra arbejde, hvilket medfører at din rute kan være længere end det resultat TastSelv kommer frem til. Derfor er du i enkelte tilfælde selv nødt til at indtaste den korrekte afstand. Her kan det samtidig anbefales at du beregner kørselsfradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke ud fra ”fugleflugtslinjen”. Derfor kan du med fordel tjekke dit kilometerantal inden du kører på arbejde og igen, når du er kommet hjem fra arbejde.

 

fradrag for kørsel

 

Brug det faktiske antal dage med transport

Når du skal beregne dit kørselsfradrag, er det desuden vigtigt at du bruger det faktiske antal dage med transport til og fra arbejde. Du skal derfor ikke tælle feriedage, sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage med i antal arbejdsdage i forhold til kørselsfradrag. Hvis SKAT automatisk beregner dit kørselsfradrag på din årsopgørelse, vil de automatisk sætte antal arbejdsdage til 216.

Dette skyldes, at 216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6-8 hverdage uden kørsel (sygedage, fridage, hjemmearbejdsdage) såvel som 6 ugers ferie. Er du derfor på arbejde i enten flere eller færre dage end 216 dage i løbet af et år, er det vigtigt at du selv går ind og ændrer din årsopgørelse. Her skal du derfor sørge for at tage udgangspunkt i det antal dage, du helt reelt har kørt til og fra din arbejdsplads.

Relateret artikel

Hvad er et rejsekort

 

Hvem kan få kørselsfradrag?

Helt overordnet har alle, der har et job med mere end 24 kilometer til og fra arbejde (over 12 kilometer hver vej), ret til kørselsfradrag. Kørselsfradraget gælder alle typer af jobs, da det eneste krav er, at det er et job. Det betyder, at du kan få kørselsfradrag, såfremt du har et lønmodtagerjob, studiejob eller et job med løntilskud. Helt enkelt: kan det kategoriseres som et job, så har du automatisk også ret til kørselsfradrag.

Udover at kørselsfradrag kræver at du har et job, kræver det også at du selv betaler for din transport til og fra arbejde. Hvis din arbejdsgiver derfor betaler for din transport, kan du ikke få kørselsfradrag for det. Dog er det ligegyldigt, hvilken form for transport du benytter dig af til at komme på arbejde. Du er altså berettiget et kørselsfradrag uanset, om du kører i bil, på cykel, knallert, på motorcykel, tager bussen, tager toget eller noget helt andet.

Hvis du som pendler benytter de faste forbindelser over Storebælt og/eller Øresund, har du desuden ret til et særligt brofradrag. Du kan også få kørselsfradrag, hvis du bor i Tyskland eller Sverige, så længe du betaler skat.

Kører du sammen med andre til og fra arbejder, kan du også sagtens få kørselsfradrag. SKAT er i bund og grund ligeglade med, hvordan I fordeler udgifterne til kørsel til arbejdspladsen, hvilket betyder, at du faktisk kan få kørselsfradrag, selv hvis du slet ikke betaler til kørslen. Pendler I flere over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én person i bilen, der kan få ekstra brofradrag.

 

Ekstra kørselsfradrag til dig, der bor i en udkantskommune

Hvis du bor i en såkaldt udkantskommune her i Danmark, har du ret til at trække 2,19 kr. (2024) fra hele din tur til og fra arbejde, som går udover de 24 kilometer. Det betyder, at du ikke er påvirket af loftet på de 120 kilometer, der for de fleste betyder at der kun kan trækkes 1,10 kr. (2024) fra køreturen.

Du kan få dette ekstra kørselsfradrag til og med 2024, uafhængigt af, hvornår du begyndte at være omfattet af denne ordning. Du skal ikke selv gøre noget specielt for at få dette fradrag, da beregneren i TastSelv automatisk vil beregne dette ekstra kørselsfradrag for dig.

Udkantskommuner der er omfattet af dette ekstra kørselsfradrag inkluderer følgende:

 

Område Kommune
Jylland Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, , Odsherred, Samsø, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Aabenraa.
Østdanmark og Fyn Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg, Ærø.

 

Spørgsmål og svar

Hvordan beregner jeg mit kørselsfradrag?

Du kan bruge Skats online beregner til at beregne dit kørselsfradrag.

Hvad er grænsen for kørselsfradrag?

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget kørselsfradrag du kan få.

Hvordan indberetter jeg kørselsfradrag?

Du indberetter dit kørselsfradrag via din forskudsopgørelse på skat.dk.

Gælder kørselsfradrag for offentlig transport?

Ja, det gælder også for udgifter til offentlig transport.

Hvad omfatter kørselsfradrag?

Kørselsfradraget omfatter udgifter til transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.

 

Scroll to Top