Renters rente

Renters rente – Beregn renters rente let og hurtigt

Er du en af de mange danskere, der bor til leje? Så er det vigtigt at forstå renters rente og dens påvirkning på din økonomi. Heldigvis behøver det ikke være svært eller tidskrævende at beregne denne rente. I dette blogindlæg vil vi guide dig trin-for-trin i, hvordan du let og hurtigt kan regne ud, hvad renters rente betyder for dit månedlige budget som lejer. Lad os komme i gang!

Er du lejer, er det vigtigt at kende renters rente og dens påvirkning på din økonomi. Det behøver dog ikke at være en uoverkommelig opgave – det er faktisk ganske let at beregne denne rente.

 

Hvad er renters rente?

Renters rente er den procentsats, der tilføjes til renterne på dine lån. Dette tal kan variere meget, afhængigt af hvilken type lån du har og hvor meget du skylder. For at beregne renters rente skal du først finde ud af, hvilket renterne er på dit lån. Du kan finde dette tal ved at dividere renten med lånets værdi. Når du har gjort dette, skal du multiplicere resultatet med 100 for at finde procentdelen af renterne.

Eksempel:
Hvis du har et lån på 1000 kr.  med en rentesats på 5%, er renters rente 0,05 x 100 = 5%. Det betyder, at du skal betale 5% mere i renter end det beløb, du skylder.

 

Renters rente

 

Hvad er formelen for renters rente?

Renters rente er den procentdel af lejlighedens værdi, som du betaler i renter hver måned. Formlen for beregning af renters rente er:

Renters rente = (Lejlighedens værdi – depositum) x (rentesats / 100)

For at beregne din renters rente, skal du først finde ud af lejlighedens værdi. Du kan gøre dette ved at kontakte ejendomsmægleren eller boligforeningen. Derefter skal du finde ud af, hvilken rentesats der gælder for lejligheden. Denne information kan du finde på boligforeningens hjemmeside eller ved at spørge boligforeningen. Når du har fundet ud af lejlighedens værdi og rentesats, kan du beregne din renters rente ved hjælp af formlen ovenfor.

 

Eksempel på renters rente – Sådan udregnes det

Når du skal udregne din renters rente, er der flere faktorer, du skal have med i beregningen. Du skal først og fremmest kende det årlige rentetal på din låneaftale. Dette ganges med din resterende gæld i forhold til det beløb, du har afdraget på lånet. Derefter ganges dette tal med 1/12 for at få det månedlige renters rentetal.

For eksempel, hvis du har et lån på 100.000 kr. med et årligt rentetal på 5%, og du har afdraget 10.000 kr., så er den resterende gæld 90.000 kr. Det betyder, at din månedlige renters rente ville være 0,4167 % (5% x 90.000 / 12).

Du kan også benytte Excel til at udregne renters rente.

 

Formelen til renters rente

Formlen for renters rente (eller sammensatte renter) bruges til at beregne den samlede mængde renter, der akkumuleres over tid, når renter bliver geninvesteret. Denne formel er nyttig, når man vil forstå væksten af en investering eller gæld over en periode.

Formlen for renters rente er:

A = P * (1 + r/n)^(nt)

Hvor:

 • A = det fremtidige beløb (slutbeløbet inklusive renter)
 • P = det oprindelige beløb (hovedstolen eller startinvesteringen)
 • r = den årlige rentesats (decimal)
 • n = antallet af gange renten tilskrives per år
 • t = antallet af år

Her er nogle trin for at bruge denne formel:

 1. Konverter rentesatsen fra procent til decimal ved at dividere med 100.
 2. Beregn (1 + r/n) ved at tilføje 1 til resultatet af r divideret med n.
 3. Beregn (nt) ved at multiplicere antallet af perioder per år (n) med antallet af år (t).
 4. Beregn (1 + r/n)^(nt) ved at opløfte resultatet fra trin 2 til potensen af resultatet fra trin 3.
 5. Beregn det fremtidige beløb (A) ved at multiplicere hovedstolen (P) med resultatet fra trin 4.

Formlen for renters rente tager højde for den eksponentielle vækst, der opstår, når renter bliver geninvesteret og renter genererer yderligere renter over tid.

 

Renters rente-formel med løbende indbetalinger

Når der er løbende indbetalinger, som f.eks. månedlige indskud, benyttes en anden formel for at beregne den fremtidige værdi af en investering. Formlen for fremtidig værdi af en serie af indbetalinger, også kendt som en almindelig annuitetsformel, tager højde for både renters rente og løbende indbetalinger.

Formlen for fremtidig værdi med løbende indbetalinger er:

FV = P * (((1 + r/n)^(nt) – 1) / (r/n))

Hvor:

 • FV = fremtidig værdi af investeringen
 • P = løbende indbetaling (det faste beløb, der indbetales regelmæssigt, f.eks. hver måned)
 • r = den årlige rentesats (decimal)
 • n = antallet af gange renten tilskrives per år
 • t = antallet af år

For at anvende denne formel:

 1. Konverter rentesatsen fra procent til decimal ved at dividere med 100.
 2. Beregn (1 + r/n) ved at tilføje 1 til resultatet af r divideret med n.
 3. Beregn (nt) ved at multiplicere antallet af perioder per år (n) med antallet af år (t).
 4. Beregn (1 + r/n)^(nt) ved at opløfte resultatet fra trin 2 til potensen af resultatet fra trin 3.
 5. Træk 1 fra resultatet i trin 4.
 6. Divider resultatet fra trin 5 med (r/n) for at finde forholdet mellem renteændring og rentetilskrivning.
 7. Beregn den fremtidige værdi (FV) ved at multiplicere det løbende indbetalingsbeløb (P) med resultatet fra trin 6.

Denne formel tager højde for både væksten af de løbende indbetalinger og renters rente, som opstår, når renter genereres på både de oprindelige indbetalinger og de geninvesterede renter.

 

Eksempel på beregning af formel for renters rente med løbende indbetaling

Lad os tage et eksempel for at illustrere beregningen af formel for renters rente med løbende indbetalinger:

Antag at du investerer 1.000 kr. hver måned i en opsparingskonto med en årlig rente på 5%. Du vil gerne vide, hvor meget din investering vil være værd efter 10 år. Her er de givne værdier:

 • P = 1.000 kr. (løbende indbetaling)
 • r = 0,05 (5% som decimal)
 • n = 12 (antallet af gange renten tilskrives per år, dvs. månedligt)
 • t = 10 (antallet af år)

Følg trinene for at beregne den fremtidige værdi (FV):

 1. r er allerede i decimalform (0,05).
 2. Beregn (1 + r/n): (1 + 0,05/12) = 1,00416667
 3. Beregn (nt): (12 * 10) = 120
 4. Beregn (1 + r/n)^(nt): (1,00416667^120) ≈ 1,64700950
 5. Træk 1 fra resultatet i trin 4: (1,64700950 – 1) = 0,64700950
 6. Divider resultatet fra trin 5 med (r/n): (0,64700950 / (0,05/12)) ≈ 155,68190
 7. Beregn den fremtidige værdi (FV) ved at multiplicere det løbende indbetalingsbeløb (P) med resultatet fra trin 6: (1.000 kr. * 155,68190) ≈ 155.681,90 kr.

Efter 10 år vil din investering være værd ca. 155.681,90 kr. under de givne betingelser.

 

Hvordan tjener du på renters rente

 

Hvordan tjener du på renters rente?

Renters rente er den rente, du betaler, når du skal låne penge i banken. Du kan tjene penge på renters rente ved at investere i aktier eller obligationer. Når du investerer i aktier eller obligationer, får du en afkast på din investering. Afkastet kan udtrykkes i form af renter eller kapitalgevinst. Hvis du reinvesterer dit afkast, vil du få et højere afkast på din investering.

Det betyder, at du over tid vil tjene penge på renters rente. Jo mere du investerer og jo længere tid du holder din investering, desto større afkast får du. Det kan være en god måde at skabe passiv indkomst på.

 

Spørgsmål og svar om renters rente

Hvad er renters rente?

Renters rente er rente beregnet på både det oprindelige beløb og tidligere oparbejdede renter.

Hvordan virker renters rente?

Renters rente akkumuleres over tid, hvilket resulterer i hurtigere vækst af den samlede sum.

Hvad er forskellen mellem simpel rente og renters rente?

Simpel rente beregnes kun på det oprindelige beløb, mens renters rente beregnes på både det oprindelige beløb og tidligere renter.

Hvorfor er renters rente vigtigt?

Renters rente er vigtigt, fordi det kan hjælpe investeringer og opsparinger med at vokse hurtigere over tid.

 

 

Scroll to Top