Hvad er boligstøtte?

Hvad er boligstøtte egentligt?

 

  1. Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en ydelse, der er ment som en økonomisk hjælp til huslejen. Ydelsen er skattefri, men du får ikke dækket hele huslejen

Ydelsen er ment som et supplement til huslejen. Det som du modtager i boligstøtte bliver ikke modregnet andre steder. Fx, hvis du modtager kontanthjælp, så bliver der ikke trukket i din kontanthjælp.

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse, boligsikring og lån til betaling af beboerindskud. Den afgørende forskel mellem boligydelse og boligsikring er, at boligydelse ydes efter mere gunstige regler end boligsikring.

 

  1. Hvem kan søge boligstøtte?

Som lejer kan du modtage boligstøtte, hvis du bor i lejebolig med eget køkken, og bor i boligen hele året rundt. Hvis man bor sammen med andre i boligen er det kun den ene lejer, der kan modtage boligstøtten.

Som lejer er du berettiget er du berettiget til boligstøtte. Hvis du har søgt om ydelsen senest 30 dage efter du er flyttet ind, udbetales ydelsen med tilbagevirkende kraft, uanset sagsbehandlingstiden.

 

  1. Kan man modtage boligstøtte i lejlighed som man lejer af fx sine forældre?

Ja, det kan du godt. Det kræver blot at du har underskrevet en lejekontrakt med dine fremlejere, og så gælder de samme regler som ved almindelig boligsikrings-ansøgning.

Hvis du lejer en bolig en fremlejer, der fx har boet i boligen før dig, er det vigtigt at den pågældende er afmeldt boligen. Det er nemlig den samlede indtægt på adressen, der afgør hvor meget der udbetales i boligstøtte.

 

boligstøtte hvad er det

 

  1. Påvirkes boligydelsen, hvis hjemmeboende børn har fritidsjob?

Fra 1.1.2019 blev reglerne om boligstøtte og hjemmeboende børns indtægter, lempet til fordel for lejeren. Det betyder derfor, at de indtægter hjemmeboende børn under 18 år måtte have pga. fx fritidsarbejde, ikke længere tæller med ved beregning af boligstøtte.

Du skal dog være opmærksom på at børns indtægter før 2019 tæller med i beregningen. Det vil sige at havde dit hjemmeboende barn under 18 år, fritidsarbejde i 2017 og 2018 tæller indtægterne derfra med i beregningen.

Hjemmeboende børn over 18 år er det som man kalder for solidariske hæftere. Dette betyder at den unge skal skrive under på at alt, der er modtaget for meget i boligstøtten er I sammen om at skulle betale tilbage.

 

  1. Hvordan søger man boligstøtte?

En ansøgning om boligstøtte skal udfyldes digitalt. Hvis du er fritaget for digital post kan du på borgeservice få udleveret en blanket du skal udfylde.

Det er kun en person i den samlede husstand, der kan ansøge om boligstøtte.

 

 

  1. Satser for udbetaling af boligstøtte.

Udbetaling af boligstøtte beror på en individuel beregning af den enkelte ansøgers indkomst, samt på arealet af lejeboligen.

Du kan læse mere om beregning og satser på beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://bm.dk/ydelser-satser/satser-for-2019/boligstoette/

 

Scroll to Top