Guide til forskudsopgørelse

Forskudsopgørelse guide.

Forskudsopgørelser, årsopgørelser, SKAT og fradrag kan være svære at finde hoved og hale i. Med denne guide kan du få styr på din forskudsopgørelse, så du nemmere undgår ubehagelige skattesmæk eller at komme til at betale for meget i skat.

Denne forskudsopgørelse guide kan blandt andet give dig et overblik over, hvad en forskudsopgørelse egentlig er, hvordan den fungerer, hvad du skal huske at kontrollere i din forskudsopgørelse, hvornår det er vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, og hvad der sker når du gør det, og hvorfor en frivillig indbetaling til SKAT i mange tilfælde kan betale sig.

 

Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse er en form for overslag eller estimering af, hvilke skattepligtige indkomster og fradrag SKAT forventer, at du har i løbet af et år. Du kan altså sammenligne forskudsopgørelsen med et budget over din forventede indkomst og fradrag for et givent år.

På baggrund af forskudsopgørelsen udregner SKAT din samlede skattebetaling for det pågældende år. Således bliver det bestemt, hvor stor en del af din indkomst de skal tilbageholde i form af dit skattefradrag og trækprocent. Trækprocenten er den del af din indkomst, som du skal betale i skat hver måned.

Forskudsopgørelsen bliver altid frigivet af SKAT i november. Det er altså her du har mulighed for at se, hvad SKAT forventer, at du har af indtægter. Samtidig vil du kunne se SKATs estimat af, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året. Forskudsopgørelsen baseres på dine økonomiske oplysninger, som SKAT har indsamlet fra tidligere år.

 

Sådan fungerer forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen fungerer på den måde, at SKAT hvert år tager oplysninger fra din årsopgørelse fra tidligere år, som de bruger til udarbejdelsen af forskudsopgørelsen. Det betyder eksempelvis, at din forskudsopgørelse for 2017 er udarbejdet på baggrund af tal fra din årsopgørelse i 2015. Hvis du dog selv har rettet i oplysningerne i løbet af 2016, vil disse oplysninger selvfølgelig indgå i udarbejdelsen af den nye forskudsopgørelse i stedet for.

Du kan med fordel gøre en indsats for at gøre din forskudsopgørelse så præcis som muligt. Jo mere præcis den er, desto mere vil dine udgifter til SKAT blive fordelt over hele året. På den måde kan du undgå at få en stor og måske uoverskuelig regning fra SKAT i slutningen af året og i stedet få dét mindre udbetalt hver måned i løbet af året.

I tilfælde af en større uoverensstemmelse mellem din forskudsopgørelse og årsopgørelsen i slutningen af året, kan følgende ske: enten vil du få differencen udbetalt, hvis du har betalt for meget i skat, eller du kan blive bedt om at betale differencen tilbage til SKAT som en restskat, hvis du har betalt mindre i skat end du reelt set burde.

 

Hvad skal du kontrollere i din forskudsopgørelse?

Skulle din forskudsopgørelse af en eller anden grund ikke stemme overens med dine egne beregninger/oplysninger, er det dit eget ansvar at rette din selvangivelse. Det er altså vigtigt at du selv sørger for at kontrollere din forskudsopgørelse for at se om den er korrekt.

SKAT henter mange af deres oplysninger til forskudsopgørelsen automatisk og baserer det som regel på oplysninger fra det forgående år. Hvis der derfor er sket ændringer i dine indtægter eller fradrag, kan der altså nemt opstå en uoverensstemmelse. Du bør af den grund altid tjekke op på din forskudsopgørelse hvert år.

Forskudsopgørelser

Der findes nogle områder, som især kan være vigtige at kontrollere i sin forskudsopgørelse. Disse områder inkluderer personlig indkomst, renteindtægter, renteudgifter, befordring m.fl. Herunder kan du læse mere om, hvorfor disse områder er vigtige at kontrollere i forskudsopgørelsen.

 

Personlig indkomst

Nogle af de mere omfattende ændringer, som med stor sikkerhed vil påvirke din skat, er når du eksempelvis får et nyt job, overgang fra arbejdsmarkedet til pension, overgang fra studie til arbejdsmarkedet osv. Det er altid en god ide at tjekke din personlige indkomst, da størstedelen af din forskudsopgørelse baseres på dette. Du kan også med fordel kigge dine lønsedler igennem og se om tallene stemmer overens med oplysningerne fra SKAT.

 

Renteindtægter

Renteindtægter kaldes på samme måde som gevinster på nogle investeringer for kapitalindkomst. Hvis du eksempelvis har et aftaleindlån eller renteindtægter på diverse obligationer, så skal du sørge for at disse også bliver medregnet i din forskudsopgørelse.

Da både beløb og rentesats er kendt i hele perioden for et aftaleindlån, er det som hovedregel ikke særlig svært at regne ud, hvad renten bliver i forskudsopgørelsens pågældende år. Hvis du derimod har obligationer, kan du ved hjælp af depotoversigten finde både den nominelle værdi samt rentesatsen og på baggrund af disse selv udregne renterne.

 

Renteudgifter

Renteudgifter er især vigtige, hvis du er låntager med et af de lidt længere flexlån såsom et F5 lån, hvor renten kan være faldet siden den blev fastsat sidst. Du skal også være opmærksom på, at renten på banklån desuden kan have ændret sig betydeligt, hvorfor du bør kontrollere tallene i din forskudsopgørelse. Du kan finde bankrenten på netbank under den pågældende banks lån og kreditters kontovilkår.

Herudover kan du med fordel rette i tallene i din forskudsopgørelse, hvis du har konverteret til eller fra fast rente eller har optaget eller indfriet et lån. Har du behov for at se, hvor meget du betaler i rente på eksempelvis et realkreditlån, kan du finde oplysningerne på betalingsservice oversigten i de måneder, hvor realkredit har opkrævet renter. Vær desuden opmærksom på at eventuelle administrationsbidrag også tæller som renteudgifter, hvorfor disse også bør inkluderes i tallene oplyst i din forskudsopgørelse.

 

Befordring

Befordring kan være relevant at kontrollere, hvis du har kørsel til og fra dit arbejde. Husk at kontrollere tallene, hvis du har fået nyt arbejde eller hvis du er flyttet og dermed har fået enten længere eller kortere afstand til din arbejdsplads. Inde på selve forskudsopgørelsen kan du finde en beregner, som du kan benytte til at udregne din befordring.

Andre vigtige områder.

Hvis du eksempelvis har udgifter til en fagforening eller a-kasse, skal du huske at disse også skal oplyses til SKAT i din forskudsopgørelse. Disse udgifter skal du skrive ind i din forskudsopgørelse i feltet ”fagligt kontingent”.

forskudsopgørelse

I tilfælde af at du har aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du i din forskudsopgørelse sørge for at komme med et estimeret gæt på, hvor meget du regner med at komme til at tjene på dem i det pågældende år.

 

Hvornår skal du ændre din forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen bliver hvert år tilgængelig i november, men du har mulighed for at rette i den i løbet af året i tilfælde af, at der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din skattebetaling. Ved selv at ændre din forskudsopgørelse, mindsker du sandsynligheden for at komme til at betale enten for meget eller for lidt i skat.

Derfor bør du altid ændre eller rette i din forskudsopgørelse, når din situation ændrer sig. Det betyder, at uanset om du har fået et nyt job, har afsluttet din uddannelse, er flyttet, bliver arbejdsløs, har købt hus eller noget helt andet, så er det vigtigt at du får rettet tallene til i din forskudsopgørelse. Lån hurtigt ud fra et budget hvis økonomien strammer.

 

Nyt job

I forbindelse med et nyt job kan du risikere, at dit beskæftigelsesfradrag kan have ændret sig. Samtidig kan eventuelle kørselsfradrag eller befordringsfradrag også ændre sig, hvis dit nye job ligger enten tættere på eller længere væk fra din bopæl. Du skal selvfølgelig også huske at rette din lønindkomst til i forskudsopgørelsen, når du har fået et nyt job.

 

Færdiguddannet

Når du bliver færdiguddannet og går fra uddannelse til job, er det vigtigt at du husker at skrive din lønindkomst ind i forskudsopgørelsen. Du skal desuden sikre dig at SU samtidig bliver fjernet. Går du ikke direkte fra uddannelse til job, og begynder du i stedet på dagpenge, skal du også huske at skrive dette ind i din forskudsopgørelse.

 

Arbejdsløshed

Bliver du pludselig arbejdsløs, er det meget vigtigt, at du sørger for at rette din lønindkomst til i din forskudsopgørelse. Hvis du ikke ændrer din forskudsopgørelse, risikerer du nemlig at få et stort skattesmæk i det kommende år, da du blandt andet ikke længere har ret til beskæftigelsesfradraget. Hvis du begynder at modtage dagpenge eller går på kontanthjælp, skal du også sørge for at oplyse det i forskudsopgørelsen.

 

Flytning

På samme måde som hvis du har fået et nyt job, er det vigtigt at ændre din forskudsopgørelse, hvis du flytter til en anden bopæl og derved får enten kortere eller længere til arbejde. Dette kan nemlig påvirke dit kørselsfradrag.

 

Køb/salg af hus

Hvis du køber eller sælger dit hus, vil du enten få eller miste nogle renteudgifter. Dette skal du sørge for at rette til i din forskudsopgørelse. Uanset om der er tale om renteudgifter i forbindelse med et realkreditlån eller renteudgifter i pengeinstitutter skal tallene oplyses i forskudsopgørelsen.

 

Omlægning af realkreditlån

I tilfælde af at du har valgt at omlægge dit realkreditlån, skal du være opmærksom på, at dit fradrag kan ændre sig. Du bør derfor også her ændre i din forskudsopgørelse. Hvis du får en mindre rente, skal du sætte dit rentefradrag ned for at undgå at skulle betale en restskat. Får du derimod en højere rente, skal du sætte dit rentefradrag op for at undgå at komme til at betale for meget i forskudsskat.

 

Hvad sker der, når du laver ændringer i din forskudsopgørelse?

Når du retter i din forskudsopgørelse, får din arbejdsgiver automatisk besked. Du kan med fordel vælge at rette i din forskudsopgørelse før årets første løn, som langt de fleste får udbetalt i slutningen af januar. Da lønnen typisk udregnes i midten af måneden, hvorfor du bør rette din forskudsopgørelse inden midten af januar, hvis du gerne vil have at det skal gælde allerede fra årets første løn.

 

Undersøg om du har ret til fradrag i din forskudsopgørelse

Der er mange gode grunde til at have godt styr på sin selvangivelse. For det første undgår du at blive snydt eller at få en ubehagelig overraskelse, når du til foråret modtager din årsopgørelse. For det andet kan du have ret til diverse fradrag, som i sidste ende gør at du kan spare penge. Der findes nemlig en lang række af fradrag, som er nemme at gå glip af, hvis man ikke sørger for at give SKAT den korrekte information.

Hvis du har længere end 12 kilometer i transport til dit arbejde, vil du være berettiget til det såkaldte befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradrag. Alle typer lønnet arbejder inklusiv studiejob og løntilskud giver dig ret til kørselsfradrag. SU og ulønnet praktik giver dig derimod desværre ikke ret til kørselsfradrag.

Et andet fradrag, som er værd at kende til, er fradraget for donationer til velgørende formål. Her kan du få et fradrag på helt op mod 15.600 kr. På SKATs hjemmeside kan du finde en liste over de organisationer, der hører under velgørende formål.

 

Spar renten ved at foretage en frivillig indbetaling

Skulle du finde en fejl i din forskudsopgørelse, kan du altid selv udregne din forventede skat inde på SKATs Tast-selv og holde det op mod det, som du har betalt i skat ifølge din lønseddel. Hvis du har betalt for lidt i skat, har du mulighed for at foretage en frivillig indbetaling til SKAT og derved spare renten, der ville blive pålagt din restskat. Du skal nemlig betale en rente på godt og vel 2 % for restskat, der bliver tilbagebetalt i den første halvdel af året og 4 % for restskat, der bliver tilbagebetalt i den anden halvdel af året.

Da rente til SKAT dog ikke giver rentefradrag, skal du være klar over, at det faktisk nærmere svarer sig til at betale henholdsvis ca. 3 % og 6 %, hvorfor der kan være penge at spare ved at foretage en frivillig indbetaling i stedet for. SKAT begynder allerede at beregne rente fra 1. januar.

Det er altså godt og vel to måneder før, du får din årsopgørelse. Du skal altså betale rente fra allerede før du kender til, om du skal have eller betale penge tilbage. Af den grund kan du med fordel kontrollere din forskudsopgørelse inden årsskiftet og eventuelt lave en frivillig indbetaling, hvis du gerne vil være sikker på at undgå denne rente.

Scroll to Top