Feriepenge 2024 udbetaling

Feriepenge 2024 udbetaling hvornår?

Feriepenge 2024: Hvornår og Hvordan Får Du Din Udbetaling?

Hvert år ser mange danskere frem til udbetalingen af deres feriepenge, som er en velkommen økonomisk bonus. Men hvornår udbetales feriepengene i 2024, og hvad skal du gøre for at få dem udbetalt?

Feriepengene er et beløb, som din arbejdsgiver har indbetalt til FerieKonto på baggrund af din arbejdstid det forrige år. De bruges til at kompensere for indtægtstab, når du holder din ferie. Men hvornår kommer de så på kontoen?

I 2024 planlægges udbetalingen af feriepengene til at ske i april. Dette kan dog variere afhængigt af dit ansættelsesforhold og andre faktorer. Derfor er det altid en god ide at tjekke med din arbejdsgiver eller på FerieKonto hjemmeside for at få den præcise dato.

For at få udbetalt dine feriepenge, skal du logge ind på borger.dk med dit MitID. Her kan du se, hvor meget du har til gode, og anmode om udbetaling. Det er vigtigt at bemærke, at feriepenge ikke udbetales automatisk – du skal selv anmode om det.

Du har ret til at få dine feriepenge udbetalt, uanset om du holder ferie eller ej. De kan derfor være en god måde at give din økonomi et boost, især hvis du har store udgifter, der skal dækkes.

Feriepenge kan virke som en kompleks emne, men det behøver det ikke at være. Ved at holde dig opdateret og forstå de grundlæggende regler, kan du sikre, at du får mest muligt ud af dine hårdt tjente feriepenge i 2024.

 

Feriepenge 2023 udbetaling

 

Udbetaling af feriepenge?

Udbetaling af Feriepenge er noget du som lønmodtager kan optjene og få udbetalt enten i form af løn under ferie eller som et separat beløb. For hver måned du arbejder i en virksomhed, optjener du automatisk feriedage og dermed også feriepenge.

Der er mange forskellige regler forbundet med feriepenge, og det kan for nogle være forvirrende at finde rundt i. For hvad er feriepenge egentlig helt præcist? Hvordan optjenes de? Hvem har ret til feriepenge? Hvordan bestiller man feriepenge? Hvordan og hvornår foregår udbetaling af feriepenge? Og hvad gør du, hvis du ikke modtager dine feriepenge?

Denne guide har til formål at give dig nyttig viden om feriepenge og udbetalingen af dem. Så læs med her, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan udbetaling af feriepenge foregår.

Feriepenge er et udtryk der dækker over de penge, som en arbejdsgiver i Danmark skal betale til sine medarbejdere. Feriepenge giver lønmodtagere ret til at få løn, mens de er på ferie fra arbejdet. Du kan også vælge at få udbetalt dine feriepenge, hvis du ikke har eller ønsker ferie med løn

Som regel udgør feriepenge 12,5 % af din løn som lønmodtager, og du kan optjene 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat i virksomheden. Hvis din arbejdsgiver siger at feriepenge er inkluderet i din løn, skal du dog være opmærksom på at dette er ulovligt. Arbejdsgiveren har nemlig pligt til at betale dig feriepenge ved siden af din løn. I ferieloven kaldes feriepenge også for feriegodtgørelse.

 

Bestil feriepenge

Bestilling af Feriepenge: Din Guide til Processen

At planlægge en ferie er en spændende tid, men det kan også være en dyr affære. Her kommer feriepenge ind i billedet, der er en sikkerhedsnet for lønmodtagere. Men hvordan bestiller man disse feriepenge?

Feriepenge er et beløb, som din arbejdsgiver indbetaler til dig, som du kan bruge, når du holder din ferie. Beløbet svarer til 12,5% af din løn, før skat. I 2024 blev reglerne for feriepenge ændret, så du nu optjener og holder ferie i samme ferieår.

For at bestille dine feriepenge skal du besøge borger.dk eller bruge appen “Feriepengeinfo”. Her skal du logge ind med dit MitID. Under fanen “Feriepenge” kan du se, hvor meget du har til gode, og hvornår du kan bestille dem.

Det er vigtigt at bemærke, at du kun kan bestille dine feriepenge, hvis du rent faktisk holder ferie. Dette er defineret som en periode, hvor du ikke arbejder. Du kan bestille feriepenge for op til 5 uger om året, svarende til den lovbestemte ferieperiode i Danmark.

Når du bestiller dine feriepenge, skal du angive, hvilken periode det drejer sig om, og hvor mange dage du holder ferie. Pengene bliver derefter udbetalt til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at udbetalingen af feriepenge tager lidt tid. Normalt modtager du pengene omkring 3 uger efter, du har bestilt dem. Men det kan variere, så det er en god ide at bestille dine feriepenge i god tid, inden du skal bruge dem.

At bestille feriepenge er en relativt ligetil proces, men det kræver, at du forstår, hvordan systemet fungerer. Ved at være proaktiv og planlægge i forvejen, kan du sikre, at du har finanserne på plads til din næste ferie. Husk altid at tjekke dine rettigheder og muligheder i forhold til feriepenge, så du får mest muligt ud af dem.

 

Indefrosne feriepenge

Hvad er indefrosne feriepenge?

I Danmark har vi en ferielov, hvor man som fastansat optjener 2,08 feriedag pr. måned man er ansat. Er man timelønnet, eller løst ansat optjener man også feriepenge. Disse udgør 12,5% af lønnen.

I 2017 kom der en ny ferielov på banen. Den nye ferielov skal sikre at fx helt nye på arbejdsmarkedet er sikret ret til at afholde ferie fra den dag de starter på arbejdsmarkedet. Den gamle ferielov betød at mange nyansatte skulle vente op til et år før de havde ret til at holde ferie med løn.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020, men allerede i januar 2020 har der været en overgangsperiode, hvor optjente feriepenge fra denne dato blev indefrosset i en fond.

Fonden har fået navnet: ” Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, og skal varetage milliarder af kroner.

 

Hvornår udbetales de indefrosne feriepenge?

De indefrosne feriepenge lønmodtageren har opsparet i fonden kan udbetales under disse omstændigheder:

 • Arbejdsmarkedet forlades
 • Der tilkendes førtidspension, efterløn eller fleks ydelse
 • Alderspension
 • Vedkommende får varigt ophold i udlandet

For helt nyansatte på arbejdsmarkedet kan der gå helt op til 50 år, før de indefrosne feriepenge kommer til udbetaling. Man kan betragte det som en ekstra tvungen pensionsopsparing.

 

Hvordan optjenes feriepenge?

Feriepenge optjenes automatisk for hver måned du er ansat i en virksomhed. Du kan som sagt optjene 2,08 feriedage i løbet af en måned. Som ansat i en virksomhed vil du altså i løbet af et helt kalenderår være i stand til at optjene 25 feriedage i alt. Uanset om du arbejder på fuldtid, deltid/nedsat tid eller kun få dage om ugen, har du mulighed for at optjene 2,08 feriedage pr. måned, mens du er ansat i en virksomhed. Weekender og fridage tæller også med i optjeningen af feriedage.

 

Udbetaling af feriepenge

 

Du kan optjene ferie i perioden fra den 1. januar til den 31. december – dette kaldes optjeningsåret. Du har samtidig mulighed for at holde ferie fra den 1. maj til den 30. april det følgende år – dette kaldes ferieåret. Året efter du har optjent feriepenge, har du som ansat krav på at få dine optjente feriepenge udbetalt og holde ferie. Arbejder du kun få dage om ugen, skal de arbejdsfrie dage dog indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferie fra dit arbejde.

Det betyder, at hvis du eksempelvis har optjent 25 feriedage og kun arbejder 3 dage om ugen, så vil hele din ferie være holdt, når du har opbrugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfrie dage. Hvis du er blevet ansat eller fratræder midt i en måned, vil du optjene 0,07 feriedage pr. dag, du er ansat. Hvis du ikke har optjent nogle feriepenge det første år, så kan du eventuelt se hvilke krav til hurtige lån der er til dig som låntager.

 

Hvem har ret til feriepenge?

Hvis du enten har et job eller har haft ej job, har du ret til udbetaling af feriepenge. Ferieloven gælder nemlig kun for lønmodtagere. Uanset om du er over eller under 18 år, har du ret til feriepenge, hvis du er lønmodtager. Du kan betegne dig selv som lønmodtager, når du får løn for et arbejde i et tjenesteforhold. Tjenesteforhold er en betegnelse der bruges til at forklare, at der er tale om et arbejde, hvor du skal rette dig efter din arbejdsgiver.

Du kan for eksempel ikke betegne dig selv som lønmodtager, hvis du er selvstændig, erhvervsdrivende, er ledig eller har en helt afgørende indflydelse på den virksomhed, som du arbejder i. Det betyder, at eksempelvis selvstændige ikke har ret til feriepenge på samme måde som lønmodtagere har. Du kan dog godt være lønmodtager, selv hvis din løn er B-indkomst.

Om du kan betegnes som lønmodtager eller ej, kan blandt andet vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Du har en vis arbejdsforpligtelse
 • Din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele din arbejdsopgaver samt arbejdstid
 • Dit arbejde udføres i din arbejdsgivers navn
 • Din løns karakter (tager du eksempelvis direkte eller indirekte del i den økonomiske risiko ved virksomhedens drift)

 

Udbetaling af feriepenge og ferieloven?

Desuden er der nogle lønmodtagere, som ikke er omfattet af ferieloven. Dette gælder blandt andet for tjenestemænd i staten eller ansatte i den danske folkekirke. Men i disse tilfælde vil du som hovedregel altid have ret til ferie efter andre regler.

Vil du vide mere om disse regler, kan du altid spørge din fagforening eller arbejdsgiver, da de bør være i stand til at vejlede dig. Desuden gælder ferieloven som udgangspunkt kun, så længe du arbejder og er lønmodtager i Danmark. Hvis du derfor har tilknytning til andre lande end Danmark i forbindelse med dine ansættelsesforhold, kan du være omfattet af nogle andre ferieregler.

Feriepenge 2023

 

I tilfælde af at du modtager sygedagpenge, andre ydelser fra din a-kasse, er på barsel eller i forbindelse med adoption, vil du i som regel kunne optjene ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra kommunen.

 

Gælder ferieloven altid?

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver altid følge ferieloven. Du kan ikke fraskrive dig din ret til ferie, men hvis du og din arbejdsgiver er enige, kan I vælge at undlade at overholde visse regler i ferieloven, hvis der er behov for eller ønske om det.

Du skal også være opmærksom på, at du kan være omfattet af en kollektiv overenskomst på din arbejdsplads. Hvis det er tilfældet, så kan der gælde andre regler. Er du i tvivl om din overenskomst, er det altid en god ide at kontakte din fagforening.

 

Feriekonto – Hvordan foregår udbetaling af feriepenge?

Din arbejdsgiver står for at beregne og indberette det antal feriedage, som du og de andre ansatte har optjent som lønmodtagere. Selve udbetalingen af feriepengene er noget, du som lønmodtager selv skal sørge for at søge om. Det betyder, at du so ansat selv står til ansvar for at oplyse dine feriedage til Feriekonto og derigennem få udbetalt dine feriepenge. Dette kan du dog tidligst gøre, en måned før din ferie begynder.

Som nævnt tidligere bliver feriepengene opgjort som 12,5 % af lønmodtagerens løn i løbet af et helt år. Dette beløb bliver på samme måde som almindelig løn beskattet, og pengene bliver herefter indbetalt til Feriekonto. Du kan på ethvert tidspunkt beregne din ferie i løbet af året via Feriekonto online.

Feriepenge kan overordnet set udbetales på to forskellige måder, hvilket afhænger af hvor du er ansat. Udbetalingen foregår dermed enten ved, at:

 1. Du modtager dine feriepenge fra Feriekonto ved at logge på borger.dk med MitID. Her har du også mulighed for at se, hvor mange feriepenge du har optjent.
 2. Du får sendt et elektronisk feriekort via e-Boks, udfylder kortet og får til sidst overført dine feriepenge til din NemKonto.

 

Hvordan bestiller jeg mine feriepenge?

Du kan bestille dine feriepenge online via borger.dk. Indledningsvis vil du blive bedt om at logge ind med MitID, da det bekræfter din identitet. Når du er logget ind, vil du få præsenteret et overblik over, hvor mange feriepenge du har til gode.

Du vil også kunne se, hvilken arbejdsgiver, du har optjent feriepengene hos, samt hvem der skal udbetale dine feriepenge til dig. Har du feriepenge fra flere ferieår, skal du starte med at vælge ferieår. Herefter skal du klikke ’videre’ enten hos Feriepengeinfo eller hos Feriekonto/en arbejdsgiver under Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) for at søge om udbetaling af feriepenge.

Som det næste skal du vælge, om du ønsker at få udbetalt dine feriepenge i forbindelse med, at du holder ferie eller fordi du har forladt det danske arbejdsmarked. Her skal du være opmærksom på, at du ikke må modtage offentlige ydelser såsom dagpenge under din ferie.

Herefter skal du vælge, hvornår du vil holde din første feriedag. Vær opmærksom på, at lørdage, søndage og helligdage som regel ikke tæller som feriedage, medmindre du normalt arbejder på disse dage. Du skal også angive, hvor mange feriedage du ønsker at holde. Hvis du eksempelvis ønsker at holde ferie i 14 dage, så vil du normalt skulle søge om 10 feriedage, da lørdage, søndage og helligdage netop typisk ikke gælder som feriedage. Du kan desuden enten vælge at holde ferie i hele eller halve dage.

Til sidst vil du blive vist en oversigt over, hvilken information der bliver videresendt, hvorefter du kan klikke på ’godkend’ for at bestille feriepengene. Du vil efterfølgende blive bedt om at acceptere og trykke godkend en sidste gang, inden bestillingen er gennemført. Når du har bestilt dine feriepenge, vil Feriepengeinfo, Feriekonto eller ACF sørge for at sende besked til den, som skal udbetale pengene til dig.

 

Hvornår sker udbetaling af feriepenge i 2024?

Du kan optjene feriepenge i løbet af et kalenderår også kaldet optjeningsåret (1. januar til 31. december), men selve udbetalingen af feriepengene kan tidligst ske året efter. Du kan nemlig tidligst bestille feriepenge til den 1. maj, da det er her ferieåret begynder. Du kan holde den ferie, som du har optjent i perioden 1. maj til 30. april året efter. Hvornår selve udbetalingen af dine feriepenge konkret sker afhænger af, hvilken dato du har valgt at bestille som din første feriedag, samt hvem der skal udbetale feriepengene til dig.

Hvis det er Feriekonto der står for at udbetale dine feriepenge, vil dine feriepenge tidligst blive udbetalt en måned før, du holder din første feriedag. Bestiller du dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, vil dine feriepenge normalt blive udbetalt til din NemKonto inden for fire bankdage. Hvis du har tilmeldt dig Nem SMS, så vil du få besked via sms, når Feriekonto udbetaler dine feriepenge.

 

feriepenge

 

I tilfælde af at du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når et nyt ferieår begynder, vil feriepengene automatisk blive udbetalt. Det betyder, at Feriekonto automatisk udbetaler pengene til din NemKonto. Har du 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret er slut, vil pengene ligeledes automatisk blive udbetalt til din NemKonto.

 

Kan jeg få feriepenge uden at holde ferie?

Normalt er ideen med udbetaling af feriepenge, at det er nogle penge man får netop fordi man holder ferie. Med det sagt så findes der alligevel tilfælde, hvor man godt kan få feriepenge uden at holde ferie.

Eksempelvis kan du som ansat godt modtage feriepenge, selvom du ikke har holdt noget ferie, hvis du er på barsel eller i forbindelse med sygdom eller udlandsophold. Men det mest almindelige er at modtage feriepenge i sammenhæng med ferie. En alternativ og hurtig måde at få ekstra feriepenge på kan du se her, hvis du besøger Simbo kredit hjemmeside.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får mine feriepenge?

Din arbejdsgiver vil altid have pligt til at udbetale de feriepenge, som du har krav på som ansat. Kun i meget særlige situationer kan din arbejdsgiver have lov til at undlade at udbetale feriepengene til dig.

Hvis du ikke har fået dine feriepenge, og din arbejdsgiver endnu ikke har udbetalt pengene, skal du indledningsvis sørge for at kontakte din arbejdsgiver skriftligt for at rykke for udbetalingen af feriepengene. Udbetaler din arbejdsgiver stadig ikke pengene, skal du bede om hjælp fra din fagforening. De kan nemlig hjælpe dig med at søge om pengene ved enten en retssag, en politianmeldelse eller en fagretlig behandling.

I tilfælde af at du ikke er medlem af en fagforening, og du ikke har fået noget ud af at sende din arbejdsgiver en skriftlig rykker efter en måned, så har du mulighed for at skrive til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her skal du som minimum vedlægge en kopi af den rykker, som du har sendt til din arbejdsgiver, samt en kopi af dine lønsedler eller din årsopgørelse fra SKAT.

Dog skal du være opmærksom på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på ingen måde har pligt til at behandle din sag, hvorfor du kan risikere at blive afvist. Hvis dine feriepenge stadig ikke bliver udbetalt, efter at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har taget kontakt til din arbejdsgiver, vil sagen dog typisk blive videregivet til politiet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering står for at træffe afgørelser, i tilfælde af at du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om dine feriepenge. De kan hjælpe i situation omhandlende:

 

 • Optjening og afholdelse af ferie
 • Indbetaling og udbetaling af feriepenge
 • Løn under ferie eller ferietillæg
 • Ret til ferie

 

Spørgsmål og svar

Hvornår udbetales feriepenge?

Feriepenge udbetales normalt i begyndelsen af ferieåret, som løber fra september til august, når du holder din ferie.

Hvordan beregnes feriepenge?

Feriepenge beregnes som 12,5% af din løn (inklusiv eventuelle tillæg og bonusser) fra det foregående optjenings år.

Kan jeg få feriepenge, hvis jeg er studerende?

Ja, hvis du har haft et betalt arbejde ved siden af dit studium, har du ret til at få feriepenge.

Hvad sker der med mine ubrugte feriepenge?

Ubrugte feriepenge overføres til Feriekonto, hvor de vil blive opbevaret, indtil du anvender dem eller får dem udbetalt ved pensionering.

Hvordan søger jeg om feriepenge?

Du kan søge om feriepenge via borger.dk ved at logge ind med dit MitID og følge vejledningen for feriepenge.

 

SE ALLE LÅN

 

Scroll to Top