Udbetaling af kontanthjælp

Regler for kontanthjælp guide.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der kan gives til borgere i det danske samfund, som af en eller anden grund ikke længere er i stand til at forsørge sig selv. regler Regler for kontanthjælp, betingelserne kan være kompliceret at sætte sig ind i og forstå, og den nye kontanthjælpsreform fra 2014 har ikke gjort det nemmere.

Denne guide vil derfor forsøge at give dig et overblik over, hvad kontanthjælp er, hvad den nye kontanthjælpsreform har medført, hvem der rent faktisk kan modtage kontanthjælp, hvor meget du kan få udbetalt i kontanthjælp, hvornår og hvordan udbetaling af kontanthjælp sker, samt hvordan du søger om det.

 

Kontanthjælp sats 2024

Kontanthjælp i 2024: Hvad du skal vide om de nye satser

Når man taler om sociale ydelser i Danmark, er kontanthjælp en af de mest diskuterede emner. Den tjener som en finansiel stødpude for dem, der midlertidigt er uden arbejde. Men hvad er de aktuelle satser for kontanthjælp i 2024? Læs med her, og bliv opdateret.

Forstå Basisbeløbet:
Kernen i kontanthjælpen er basisbeløbet. I 2024 har der været justeringer, hvilket betyder, at satserne afspejler den økonomiske udvikling og inflationen. Husk altid at tjekke den officielle kommunikation for de præcise tal.

Tilskud og Fradrag:
Ud over basisbeløbet kan der være forskellige former for tilskud og fradrag, afhængigt af din situation. Disse kan inkludere boligstøtte, børnetilskud eller forskellige former for fradrag for indtægter.

Aktiveringskrav:
Det er vigtigt at nævne, at modtagelse af kontanthjælp ofte kommer med krav om aktivering. Dette kan indebære kurser, praktik eller jobtræning. Disse initiativer har til formål at hjælpe modtagere tilbage på arbejdsmarkedet.

Forudsætninger for Modtagelse:
Ikke alle er berettiget til kontanthjælp. Der er specifikke kriterier, som skal opfyldes, og det er afgørende at være opmærksom på disse for at sikre, at man er berettiget til støtten.

Sammenfattende er kontanthjælp en vital ydelse for mange danskere, men det er essentielt at være opdateret på de seneste satser og regler. 2024 har bragt nogle ændringer, og det er vigtigt at holde sig informeret for at sikre, at man modtager den korrekte støtte. Indhent altid information fra officielle kilder for at få de mest nøjagtige og opdaterede oplysninger.

 

Kontanthjælp satser 2024

 

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn 16.382 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre 12.326 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år 15.658 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.955 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 12.326 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 16.382 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 12.326 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende 7.945 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende 7.945 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende 3.834  kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 16.382 kr. pr. md.

 

Hvad er kontanthjælp?

Hvis du pludselig finder dig selv i en situation, hvor dine forhold har ændret sig på en sådan måde, at du ikke længere har mulighed for at forsørge dig selv, kan du søge om hjælp til forsørgelse gennem kommunen.

Denne hjælp til forsørgelse kaldes kontanthjælp. Kontanthjælp er et begreb der dækker over en offentlig ydelse, der kan gives til borgere, som i enten kortere eller længere tid ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Kontanthjælp kan enten være en månedlig, skattepligtig ydelse eller et engangsbeløb.

For at modtage kontanthjælp skal du være fast bosat i Danmark, have været udsat for enten arbejdsløshed, skilsmisse eller sygdom og have udnyttet dine arbejdsmuligheder, såfremt du er fuldt arbejdsdygtig. I princippet har alle borgere, som opfylder nogle bestemte lovbestemte kriterier, ret til at modtage kontanthjælp.

Hvad er kontanthjælp

 

Kontanthjælpens historie

Kontanthjælp er en ydelse vi har haft i Danmark i snart mange år. Tilbage i 1976 blev den såkaldte bistandslov nemlig indført. Bistandsloven indeholdt tre overordnede former for ydelser:

 

 1. Kontanthjælp
 2. Rådgivning
 3. Serviceydelser

 

Bistandsloven blev dog erstattet af lov om social service i 1998. Kriterierne for, hvem der kan modtage kontanthjælp har løbende ændret sig gennem kontanthjælpens historie. Blandt andet blev kriterierne ændret ved en lovændring tilbage i 2012, hvor man valgte at afskaffe starthjælpen og andre fattigdomsydelser.

I 2013 blev der desuden indgået en bred politisk aftale om en ny grundlæggende kontanthjælpsreform. I 2014 blev denne nye kontanthjælpsreform derfor indført, hvilket har medført store ændringer på området. Blandt andet medførte reformen, at kontanthjælp blev afskaffet for alle unge under 30 år uden en såkaldt erhvervskompetencegivende uddannelse. I stedet kan unge under 30, som ikke har en uddannelse, få uddannelseshjælp.

 

Hvad er kontanthjælpsreformen?

Den nye kontanthjælpsreform, der blev indført i 2014, har sat gang i nogle tiltag med henblik på at få flere i arbejde. Ideen bag den nye reform er, at alle skal arbejde for at være berettiget til kontanthjælpsydelsen.

Det betyder, at hvis man bliver vurderet til ikke at være i stand til at påtage sig et arbejde, så vil der i stedet blive sat gang i nogle tiltag der på længere sigt skal lede frem mod at resultere i et job på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan disse tiltag handle om enten uddannelses- eller erhvervsrettet aktivering.

Har man derimod helbredsmæssige- eller sociale problemer, vil der med reformen først og fremmest blive taget hånd om disse problemer med henblik på at øge muligheden for at få personen i arbejde.

 

Den nye kontanthjælpsreform har to overordnede formål:

 1. At forbedre samfundsøkonomien – ingen skal uberettiget kunne drage nytte af andres arbejdsindsats
 2. At det vil være i alles interesse at kunne indgå i et arbejdsfællesskab og herigennem opnå sociale relationer og en følelse af at være en del af samfundet

 

Hvem kan få udbetalt kontanthjælp?

Du skal opfylde flere forskellige lovbestemte kriterier, for at være berettiget til udbetaling af kontanthjælp. Som nævnt tidligere i denne guide skal du først og fremmest have lovligt ophold i Danmark samt stå i en situation, hvor du ikke længere er i stand til at forsøge dig selv eller din familie for at være berettiget til at modtage kontanthjælp. Du vil altid skulle vurderes egnet af kommunen, før du kan få udbetalt kontanthjælp.

Som udgangspunkt kan alle borgere, der opfylder disse kriterier have ret til at modtage kontanthjælp, men grundet den nye kontanthjælpsreform er reglerne lidt mere kompliceret end som så. I dag skelnes der nemlig mellem borgere over og under 30 år. Lad os indledningsvis se på betingelserne for borgere over 30 år og derefter for borgere under 30 år, der ønsker udbetaling af kontanthjælp.

 

Regler for kontanthjælp

Kontanthjælp til borgere over 30 år

 

Regler for kontanthjælp, du skal opfylde følgende betingelser:

 

 • Du skal være fyldt 30 år
 • Du skal have været udsat for en social begivenhed, der har medført at du nu har svært ved at forsørge dig selv, såsom arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse/ophør af samliv m.m.
 • Denne begivenhed skal være til grund for, at du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie
 • Du må ikke blive forsørget af andre (hvis du er gift, og din ægtefælle kan forsørge dig, er du ikke berettiget til kontanthjælp)
 • Du må ikke have en formue (der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og en formue på 20.000 kr. for ægtepar)
 • Du skal kunne bevise, at dine økonomiske behov ikke kan blive dækket af andre ydelser, såsom dagpenge, førtidspension, pension osv.

 

Det er desuden ikke et krav, at du udnytter eventuelle lånemuligheder i en bank eller anden form for låneudbyder, før du kan være berettiget til udbetaling af kontanthjælp.

 

Kontanthjælp til borgere under 30 år

Når du er under 30 år, er betingelser for at være berettiget til udbetaling af kontanthjælp en del anderledes, end for borgere over 30 år, der ønsker kontanthjælp. Principielt er der ikke noget der hedder kontanthjælp længere, når du er under 30 år, da regeringen med den nye kontanthjælpsreform afskaffede kontanthjælp for alle borgere under 30 og i stedet erstattede det med henholdsvis uddannelseshjælp og unge sats. I langt de fleste tilfælde kan du også regne med, at få en lavere ydelse udbetalt, når du er under 30 år.

Når du er under 30 år, skal du stadig opfylde de samme kriterier for at få kontanthjælp, som når du er over 30 år (se liste i afsnittet ovenover). Udover disse betingelser gælder også, at personer under 30 år, skal have en uddannelse, der giver kompetencer til at have et job, hvis de ønsker at modtage kontanthjælp (i dag kaldet unge sats). Dette er en regel, som regeringen har fået indført for at sørge for, at alle unge uden arbejde tager en uddannelse frem for at modtage kontanthjælp.

Er du under 30 år, og har du derfor allerede en uddannelse, så vil du altså stadig kunne søge om kontanthjælp, eller som det nu hedder unge sats, hos kommunen. Hvis du ikke har en uddannelse kan du være berettiget til uddannelseshjælp, der svarer til det beløb, du normalt kan modtage i SU i forbindelse med en uddannelse.

Formålet med denne støtte er at få den unge til at påbegynde en uddannelse, der er kompetencegivende til erhvervslivet med henblik på senere at komme i arbejde. Er borgeren i stand til at påbegynder en uddannelse inden for en kortere periode, vil vedkommende normalt blive betragtet som uddannelsesparat. Både uddannelseshjælp og unge sats svarer til SU-satsen.

 

Kontanthjælp satser

Der er flere faktorer der har indflydelse på, hvor meget du helt reelt set kan få udbetalt i kontanthjælp. Igen giver det mening at adskille borgere over 30 år og borgere under 30 år.

 

Borgere over 30 år

Er du over 30 år, vil du fra og med 2016 maksimalt kunne få udbetalt 10.968 kr. i kontanthjælp om måneden. Dette gælder såfremt, du ikke har nogle børn at forsørge. Har du derimod forsørgerpligt for ét eller flere børn, kan du maksimalt modtage 14.575 kr. i kontanthjælp om måneden.

Andre forhold der kan have betydning for, hvor meget du kan få udbetalt hver måned inkluderer en eventuel ægtefælles indtægt samt en eventuel formue. Har du for eksempel en ægtefælle, så vil dennes indtægt blive modregnet, således at du ikke er berettiget til det samme beløb.

Du kan heller ikke regne med at få en stor udbetaling af kontanthjælp, hvis du (og en eventuel ægtefælle) har en formue. Her vil du være nødt til først at opbruge formuen. Har du en formue, der let kan blive omsat til penge såsom en bil eller et sommerhus, kan dette også modregnes.

Det kan derfor være meget individuelt, hvor meget kontanthjælp du kan få udbetalt. Kommunen vil derfor altid se på din økonomiske situation i forbindelse med, at du ansøger om kontanthjælp og herefter vurdere fra måned til måned, hvor meget du er berettiget til at få.

 

Borgere under 30 år

Når du er under 30 år, afhænger beløbet for kontanthjælp først og fremmest af, om du bor ude eller hjemme. Bor du for eksempel hjemme, vil du maksimalt kunne modtage 3.411 kr. i kontanthjælp om måneden.

Bor du derimod ude, vil du maksimalt kunne modtage 7.000 kr. om måneden. Beløbet du kan modtage vil automatisk stige, hvis du har et barn at forsørge. Dette gælder uanset om du har ét eller flere børn, hvor du maksimalt kan modtage 8.411 kr. om måneden.

I tilfælde af at du er enlig forsørger, vil du dog kunne hæve dette beløb og maksimalt modtage 13.931 kr. om måneden. Skulle du have en partner, der er i stand til at forsørge dig, vil du også her kunne regne med at modtage et lavere beløb.

Det er vigtigt at bemærke, at de nævnte kontanthjælp satser, både for borgere over og under 30 år, kun er vejledende og nemt kan skifte fra år til år. Det er derfor altid en god ide at søge information omkring de nuværende satser, når du er interesseret i at søge om kontanthjælp. Alle beløb er desuden før skat, hvilket også er noget, man bør tage højde for.

 

Hvornår kan jeg få udbetalt kontanthjælp?

Som udgangspunkt skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet for at kunne søge om samt få udbetalt kontanthjælp. Sagt med andre ord betyder det altså, at du skal være aktivt jobsøgende og være villig til at tage imod hvilket som helst job, du nu måtte blive tilbudt eller henvist til af dit jobcenter.

Du skal desuden være villig til at deltage i alle de aktiviteter, som dit jobcenter tilbyder dig. Kommunen udbetaler på normal vis kun støtte i form af kontanthjælp, såfremt du er tilmeldt arbejdsformidlingen samt udnytter eventuelle arbejdsmuligheder.

Du kan kun modtage fuld kontanthjælp, hvis du er aktivt arbejdssøgende (hvis ledighed altså er hovedproblemet). Er der tale om andre mere fysiske eller psykiske problemer, der forhindrer dig i at forsørge dig selv, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. I sidste ende er det kommunen der afgør, om du skal være aktivt arbejdssøgende eller ej.

Udbetaling af kontanthjælp sker tidligst en måned efter, at din første henvendelse til kommunen har fundet sted. Herefter skal du kunne opfylde betingelserne en i en hel måned, før du kan være berettiget til en måneds kontanthjælp fra kommunen.

 

Hvordan søger jeg kontanthjælp?

Du kan søge om kontanthjælp på borger.dk eller ved at henvende dig i dit lokale jobcenter. Inden du søger om kontanthjælp skal du indledningsvis sørge for at du både har NemID, en NEM-konto samt et skattekort. Dette hænger sammen med, at du ikke kan få udbetalt kontanthjælp, før du har disse ting på plads.

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp uden at blive vurderet af kommunen. Når du derfor henvender dig til kommunen i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp, vil du kort tid efter kunne regne med at blive indkaldt til en samtale.

Hvis du er over 30 år og ansøger om kontanthjælp, vil du som regel blive henvist til en samtale med en beskæftigelsesrådgiver. Er du under 30 år og har ingen uddannelse, vil du typisk skulle til en samtale hos en uddannelsesvejleder, inden du vil komme til samtale hos en beskæftigelsesrådgiver.

Er du derimod under 30 år og har i forvejen en uddannelse, vil du normalt skulle til en visitationssamtale hos en beskæftigelsesrådgiver.

Som udgangspunkt kan du forvente at modtage en skriftlig afgørelse vedrørende din kontanthjælpsansøgning fra Borgerservice senest 14 dage efter, du har afleveret din ansøgning. Kan du ikke få kontanthjælp lige nu er der mulighed for at finde billige lånetilbud.

 

Hvordan foregår udbetaling af kontanthjælp?

Som hovedregel foregår udbetaling af kontanthjælp altid bagudrettet, det vil sige den sidste bankdag (hverdag) hver måned.

I tilfælde af at du har virket ikke-samarbejdsvillig blandt andet i forhold til møder, jobs, aktivering eller lignende, kan du dog risikere at din kontanthjælp bliver tilbageholdt og eventuelt udbetalt mere periodisk alt afhængigt af din samarbejdsvillighed samt overholdelse af indgåede aftaler.

Udbetaling af kontanthjælp forudsætter at du har en NEM-konto, NemID samt et skattekort.

 

SE ALLE LÅN

 

Scroll to Top