Hvad betyder termin?

Bliv klogere på dit låns termin.

Det kan være nyttigt at kende til et begreb som termin i en lånesammenhæng, da det dækker over det eller de tidspunkter i løbet af et år, hvor du skal betale afdrag, ydelser, eller rentetilskrivning på dit lån. Inden du optager et lån, kan det være en god ide at undersøge, hvilken type termin der er tale om i forbindelse med et givent lån.

Der findes nemlig forskellige typer af terminer, som afgør hvornår og hvor mange gange du skal betale i løbet af et år.

Overordnet set taler man typisk om enten en årlig termin, halvårlig termin, kvartalsvis termin samt månedlig termin, men der er ikke nogle regler eller lovgivning om, hvornår en termin skal falde.

Hvad er termin

 

Hvis man ikke betaler til tiden.

Hvis man ikke sørger for at betale sin termin til tiden, kan det have enten større eller mindre konsekvenser for dig. Ofte vil du blive påmindet, at du ikke har betalt din termin, således at du får en chance for at betale.

Banken vil i første omgang altid være interesseret i at prøve at finde en god løsning på den manglende betaling, før det fører til større og mere alvorlige konsekvenser.

Det kan dog være en rigtig god ide at sætte sig ind i de mange forskellige konsekvenser, det kan have, hvis man ikke betaler sin termin. Termin er desuden et begreb der også anvendes i forbindelse med omlægning af et lån.

Her vil forsøge at informere dig og derved gøre dig klogere på begrebet termin i en lånesammenhæng, således at du efter at have læst dette, burde have bedre styr på, hvad en termin er, hvilke forskellige typer af terminer der findes, hvilke konsekvenser der er ved ikke at betale en termin, og hvordan termin er et nyttigt begreb at kende til i forbindelse med omlægning af et lån.

 

Hvad betyder termin?

Ordet termin kan have flere forskellige betydninger, alt efter i hvilken sammenhæng det bruges. For eksempel bruges det i forbindelse med graviditet, hvor det er et udtryk for, hvornår barnet er klar til at blive født. Generelt set betyder termin fastsat tidspunkt, frist eller forfaldsdag.

Termin er desuden et begreb, der meget ofte benyttes i forbindelse med lån og især banklån. I en lånesammenhæng er termin en betegnelse for fastsatte tidspunkter for rentebetalinger og/eller afdrag på et lån. Ordbogen definerer ordet termin som et fastlagt tidspunkt – en bestemt dato – for hvornår betalingen af en bestemt ydelse, afdrag eller rentetilskrivning skal finde sted.

Termin er altså et udtryk for, hvornår disse betalinger finder sted, og det dækker derfor over forfaldsdagen for betaling af et lån. Dette hænger sammen med, at lån eller gæld typisk tilbagebetales løbende over en bestemt periode (løbetid), med betalinger eksempelvis hver måned, hvert kvartal eller hvert år.

Ydelsen der skal betales hver termin dækker typisk over rente, gebyr, provision samt afdrag på gælden. Begrebet termin kan alternativt også bruges til at beskrive perioden mellem to terminstidspunkter, men oftest vil man benytte den anden forståelse af ordet.

 

Lånets effektive rente

Jo flere rentetilskrivninger der er på et forbrugslån i løbet af et år, desto højere vil lånets effektive rente blive grundet rentes rente princippet.

Dette er især gældende på lån såsom kassekreditter, der kan optages i pengeinstitutter, da denne type lån typisk ikke har en fast hovedstol, som bruges til at betale rentebetalinger ud fra.

Når der er tale om et variabelt lånebeløb, som for eksempel i forbindelse med en kassekredit, vil man oftest tage et gennemsnit af den daglige gæld og fordele dette ud på hele den termin, som der skal betales renter for.

Dette medvirker til, at der man i mindre grad overvejer at sætte penge ind på kassekreditten, inden renterne bliver tilskrevet.

Hvis renten er angivet pr. år, vil terminsbetalingen eller ydelsen som regel også være angivet pr. år. Er terminsbetalingen derimod angivet pr. måned, så skal renten også være angivet pr. måned. Der er altså en sammenhæng mellem terminsbetaling og rente.

Dette hænger sammen med, at man ofte skal angive renten som procent pr. termin i forbindelse med udregningsformler for lån.

 

Forskellige typer af terminer

Principielt findes der ingen begrænsninger på terminer. Det betyder, at det ville være fuldstændig lovligt i forbindelse med et lån at aftale, at der skal betales en terminsydelse hver eksempelvis 52. dag. Som udgangspunkt benytter de fleste banker og låneudbydere dog nogle lidt mere overskuelige og faste terminer.

Typisk vil et låns termin falde enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Det vil sige, at der typisk vil være henholdsvis 12, 4, 2 eller 1 lige fordelte terminer i løbet af et år. Men som nævnt i begyndelsen, er der altså ingen faste regler for, hvordan terminer skal ligge placeret i løbet af et år, hvorfor det er lovligt for banker og låneudbydere selv at bestemme, hvilke typer af terminer de vil tilbyde i forbindelse med et lån.

 

Eksempler på betaling af termin

Uanset sammenhængen vil man altid kalde det for en termin, hver gang man har en udgift som skal betales løbende.

I den forbindelse kan termin illustreres ved hjælp af forskellige eksempler. I en forsikringsmæssig sammenhæng vil man typisk skulle betale en fast forsikringspris hvert år eller halvår, hvilket kan betegnes som forsikringens termin.

I en lånesammenhæng hvor man måske har købt et hus eller en lejlighed, og i den sammenhæng har optaget et realkreditlån, vil der oftest skulle betales en månedlig ydelse på lånet, som derfor ville blive kaldt en månedlig termin.

 

Så hvad kan du bruge terminer til?

Idet termin er en betegnelse for, hvornår aftalte betalinger skal finde sted, kan du bruge det til at planlægge og tilpasse din økonomi, således at den passer til terminsbetalingerne.

Har du for eksempel optaget et lån med en månedlig termin, bør du i dit budget sørge for at sætte nok penge til siden til betaling af den månedlige ydelse til terminen. Det er en god måde at sikre dig, at du altid kan betale til termin, og dermed undgår du ubehagelige konsekvenser ved ikke at betale din termin.

Det samme gælder uanset om du har årlig termin, halvårlige termin, kvartalsvis termin eller månedlig termin. Uanset typen af termin er det nemlig en rigtig god ide at inkorporere terminsbetalingerne i dit økonomiske budget, så der altid er sat penge til side til disse betalinger.

På den måde kommer det heller aldrig som en overraskelse, når det er tid til at betale den enten årlige, halvårlige, kvartalslige eller månedlige termin.

 

Hvad sker der, hvis man ikke betaler sin termin?

Hvad der sker i tilfælde af, at man ikke betaler sin termin til tiden kommer meget an på, hvem man har lånt penge hos. Har man eksempelvis optaget et lån i banken, og betaler man ikke sin termin, vil man i langt de fleste tilfælde opleve at blive kontaktet af banken, som vil forsøge at finde en løsning på den manglende betaling.

Banken har ret til selv at tage nogle penge fra din konto, hvis du ikke selv sørger for at betale til termin, men som hovedregel vil de først kontakte dig for at finde en fælles løsning. Det kan dog også resultere i nogle mere seriøse konsekvenser, hvis du ikke sørger for at få betalt dine terminer.

 

Rykkergebyrer, gældsrenter og inkasso

Du kan for det første risikere at blive opkrævet diverse rykkegebyrer og gældsrenter. Hvis du i forvejen har svært ved at finde pengene til at få betalt ydelserne til terminen, så vil disse rykkergebyrer og gældsrenter kun være medvirkende til at gøre din økonomiske situation endnu værre.

Låneudbyderen kan også vælge at sende din sag til inkasso. I så fald vil det for dig betyde, at du får pålagt nogle inkassoomkostninger oveni det beløb, du i forvejen skylder. At undlade at betale til termin kan altså resultere i en masse ekstraomkostninger, som man ellers kunne have undgået ved at betale rettidigt.

 

Inddragelse af Fogedretten

Låneudbyderen kan også vælge at søge hjælp fra Fogedretten, hvis du skylder penge og ikke betaler til termin. Det betyder, at du skal betale ekstraomkostninger til Fogedretten i forbindelse med sagen. Fogedretten vil undersøge og gennemgå dine muligheder for at betale din gæld.

Hvis du ikke er i stand til at betale hele gælden med det samme, vil man normalt kunne indgå en form for afdragsordning med låneudbyderen. Du skal her være opmærksom på, at hvis du heller ikke får betalt disse aftalte afdrag til tiden, så kan du risikere at Fogedretten har ret til at foretage udlæg i eksempelvis din bil, hvilket kan betyde, at låneudbyderen kan kræve at din bil bliver solgt på auktion, så han kan få de penge, du skylder ham.

 

Registrering som dårlig betaler i RKI

I værste fald kan du også risikere, at en låneudbyder registrerer dig som en dårlig betaler eller en såkaldt skyldner i Experians RKI register, Debitor Registret eller et andet register over dårlige betalere, hvis du ikke sørger for at få betalt dine terminer.

Når man er registreret som dårlig betaler eller skyldner i et sådanne register, kan det fremover være meget svært at få lov til at låne penge. Derfor er det altid en god ide at gøre hvad man kan, for at dette ikke blive aktuelt.

Andre mere alvorlige konsekvenser indebærer at dit lejemål kan blive opsagt, der kan blive lukket for vand, varme og el, og hvis der er tale om et boliglån, som du ikke betaler til de aftalte terminer, kan du risikere at boligen ender på tvangsauktion.

Men hvis du blot sørger for at overholde tidsfristen på dine terminsbetalinger, så behøver du ikke at bekymre dig om de mange konsekvenser forbundet med manglende betaling.

 

Anvendelse af termin i forbindelse med omlægning af lån

Hvis du står over for at skulle omlægge dit lån, kan et begreb som termin være vigtigt at kende til. Der findes nemlig bestemte retningslinjer for, hvornår man kan omlægge et lån i forhold til ens termin på et lån. Typisk vil man først have mulighed for at omlægge et lån ved slutningen af en termin.

Det betyder, at man som regel er nødt til at vente, til man har nået slutningen af en termin, før man kan omlægge lånet. Alt efter hvilken type termin man har på sit lån, vil terminen som nævnt tidligere typisk ligge enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

Har man derfor en årlig termin, kan man blive nødt til at vente længe, før en omlægning af lånet kan blive mulig. Har du derimod månedlige terminer, behøver du blot at vente til terminsmånedens afslutning, før du kan omlægge dit lån.

Du skal også være opmærksom på, at der i mange tilfælde kan være krav om, at du opsiger dit lån med et givent antal måneders varsel til den førstkommende termin. Ofte er der tale om mindst 2 måneders varsel, men det kan variere fra lån til lån samt låneudbyder til låneudbyder, så du bør undersøge netop din situation inden du beslutter dig for at omlægge dit lån.

 

Anvendelse af termin i forbindelse med opsigelse af lån

I forbindelse med realkreditlån er det meget almindeligt at have kvartalsvis termin, hvilket betyder at terminen falder fire gange om året. Dette giver principielt fire muligheder for at opsige et lån i løbet af et år, hvis man ønsker at gøre det til en aftalt kurs til en termin.

Et realkreditlån kan indfries ved at aflevere den mængde af obligationer, som man skylder på lånet. Overordnet set kan man indfri eller opsige sit realkreditlån på tre måder:

  1. Opkøb – ved at købe obligationerne til markedskursen på børsen
  2. Opsigelse – ved at opsige lånet til en aftalt kurs til en termin eller refinansiering
  3. Straks opsigelse – ved at indfri lånet med det samme til kurs 100 mod betaling af en rente frem til den næstkommende termin eller refinansiering

 

Det afhænger desuden af:

Alt efter situationen kan der være forskel på, hvilken af de tre måder der bedst kan betale sig.

  • Hvad kursen på obligationerne bag lånet er på, på det givne tidspunkt for opsigelsen
  • Om obligationerne er konverterbare (kan opsiges til kurs 100/105) eller inkonverterbare (kan kun opkøbes på børsen)
  • Hvilken type af lån du vælger at optage som dit nye lån, samt hvorvidt dette nye lån også skal kurssikres eller ej

 

Scroll to Top