Flypenge

Flypenge Guide:

Når dit fly er aflyst, forsinket eller overbooket, er det væsentligt for dig som passager at kende til dine rettigheder i disse forbindelser.

Få op til 4.500 Kr. per passager

flypenge

Vidste du, at du inden for EU kan kræve op til 4.500 kr. per passager, hvis flyet er forsinket, aflyst eller overbooket?

Hvis dit fly er ude for uregelmæssige og ikke-varslede omstændigheder, kan du have ret til økonomisk kompensation. Der gælder særlige og specifikke betingelser herfor.

Der findes virksomheder, som specialiserer sig i at hjælpe passagerer med at skabe klarhed i reglerne om kompensation samt hjælp til at navigere i systemet omkring at søge om kompensation.
En af dem er Flypenge.dk.

Andre udbydere af denne ydelse er:

Denne guide kan være et redskab til at skabe overblik over de væsentligste parametre, der har betydning i forbindelse med at søge om økonomisk kompensation hos et flyselskab.

Guiden vil svare på vigtige, praktiske spørgsmål omkring, hvornår du som passager kan være berettiget til kompensation.

Derudover vil guiden give viden om, hvordan professionel hjælp kan være en hjælp i processen om at kræve kompensation.

Hvem er Flypenge.dk?
Denne virksomhed er en onlinebaseret dansk inkassovirksomhed, der specialiserer sig i at hjælpe passagerer og forbrugere med at føre sager om flykompensation.

Passagerer kan få hjælp ved at henvende sig til Flypenge.dk og lade dem være rådgivende aktør i en sag om at søge flykompensation. Virksomheden kan således drages ind som samarbejdspartner ved at lade dens jurister føre sag, med krav om kompensation overfor et flyselskab.

Virksomheden kan både yde generel vejledning samt bidrage med juridisk rådgivning og hjælp i specifikke sager.

På dens hjemmeside findes der relevant information om rammerne omkring kompensation, vejledning i forhold til at søge om kompensation, samt en samlet oversigt over de mest stillede spørgsmål i relation til at få hjælp.

Flypenge.dk kan kontaktes både pr. telefon samt gennem henvendelse fra virksomhedens hjemmeside.

På virksomhedens hjemmeside kan der ydermere læses om de specifikke regler, der regulerer området om økonomisk flykompensation – herunder den gældende lovgivning samt persondatapolitik.

I hvilke situationer kan Flypenge.dk hjælpe?
Inkassovirksomheden kan hjælpe med at klage, hvis betingelserne for flykompensation er tilstede.

De overordnede betingelser omkring ret til kompensation og adgang til flypenge afhænger af:

 

 • Når forsinkelsen på ens fly er mere end 2 timer

Den konkrete timemæssige forsinkelse kan udløse forskellig størrelse af økonomisk kompensation.

 • Når uregelmæssigheden ikke er blevet varsel passageren på forhånd
  Hvis en uregelmæssighed på forhånd er varslet de berørte passagerer indenfor 2 uger før afgang, er der ikke mulighed for kompensation.
 • Når den pågældende flyrute er omfattet af EU
  Kompensationsmulighed afhænger af, om den pågældende flyrute har en start- eller slutdestination indenfor EU. Og hvorvidt flyselskabet er EU-registreret eller ej.
 • Når uregelmæssigheden ikke skyldes ”ekstraordinære omstændigheder”
  Hvis en uregelmæssighed skyldes såkaldte ”ekstraordinære omstændigheder”, som flyselskabet ikke har indflydelse på (herunder f.eks. samfundsmæssige eller politiske omstændigheder), er der ikke mulighed for kompensation.

Når tidsperioden for klagefrist er overholdt

 • Det er vigtigt for ens mulighed for at søge om kompensation og dermed for retmæssig klagemulighed, at fristen for kompensation ikke er overskredet.

Ens ret til at søge om kompensation forfalder 2 år efter selve flyforsinkelsen, aflysningen eller overbookningen har fundet sted.

Sådan søges der om flykompensation hos Flypenge.dk
Når et fly har været forsinket eller helt aflyst, kan de berørte passagerer have ret til potentiel mange penge som kompensation.

Ved at vælge Flypenge.dk som samarbejdspartner slipper kunden for at henvende sig til det pågældende flyselskab med krav som kompensation. Dette arbejde klarer virksomheden.

#1 Oprettelse af sag
På virksomhedens hjemmeside findes en specifik formular, som skal udfyldes af vedkommende, som ønsker at få professionel hjælp.
Når en kunde udfylder denne formular, oprettes sagen om flykompensation.

#2 Sagsforløb
Når sagen er oprettet, vil Flypenge.dk rette skriftlig henvendelse til kundens flyselskab med krav om kompensation. Når klagen om den økonomiske kompensation bliver accepteret af flyselskabet, vil erstatningsbeløbet blive sat ind på kundens konto.

#3 Behandlingstid på sager
Tiden omkring at behandle og gennemføre en sag om økonomisk kompensation afhænger i høj grad af den tid, det tager for flyselskabet at besvare det skriftlige krav.
Denne tidshorisont vil variere fra flyselskab til flyselskab.

Flypenge.dk er aktive under hele sagsforløbet og følger enhver sag til dørs. Derved kan kunden være sikker på, at selvom et flyselskab ikke svarer effektivt, vil virksomheden presse det pågældende flyselskab til at besvare klagen.

#4 Hvis en klage bliver afvist hos et flyselskab
I de tilfælde hvor en sag med krav om økonomisk kompensation bliver afvist hos det pågældende flyselskab, vil virksomhedens jurister revurdere sagen, og kunden kan herefter blive tilbudt at tage sagen til retten.

Hvis sagen tages til retten, kan det tage op til 6 måneder, førend der falder en afgørelse, og sagen afsluttes.

Fordelene ved Flypenge.dk som samarbejdspartner

 • Saglighed og troværdighed

Der findes en særlig betydning for en sag, hvis der samarbejdes med en ’partner’, som specialiserer sig i regler og sager om flykompensation.
Dette kan have betydning, når der føres krav om kompensation overfor et flyselskab.

Virksomheden samarbejder blandt andet med HornskovVindberg®, som igen samarbejder med blandt andre RKI og Debitor Registret.

Forbrugerne kan dermed være sikre på at samarbejde med en virksomhed, som foruden mange års erfaring også beror på høj grad af saglighed.

 • ”No cure – no pay” model

Hos Flypenge.dk er det et princip, at de kun tager penge hos deres kunder, såfremt de rent faktisk har ydet en hjælp i en sag om flykompensation.

Der er ikke forbundet udgifter for kunderne i forbindelse med at lade virksomheden føre deres sag, såfremt den pågældende kunde ikke har fået en økonomisk kompensation af vedkommendes flyselskab.

Kunden risikerer med andre ord intet ved at lade den autoriserede inkassovirksomhed føre sagen om kompensation overfor et flyselskab.

 • Autoriseret samarbejdspartner
  Flypenge.dk er anerkendt af politiet som inkassovirksomhed, og det er dermed lovligt at anvende dem som samarbejdspartner i en given sag om kompensation.

Det kræver specifik inkasso-autorisation fra politiet at føre inkassosager.

Der findes en komplet liste over de virksomheder, som af politiet har fået lov til at føre inkassovirksomhed i Danmark. Denne er med til at sikre forbrugernes retssikkerhed.

Hvor findes der mere info om at få erstatning?
Der er nem og overskuelig mulighed for at finde uddybende information om erstatning på Flypenges hjemmeside. Her findes der en særskilt FAQ, hvor der gives specifikke svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med erstatning.

Skulle man ligge inde med et personlig spørgsmål om en specifik situation, er der mulighed for at kontakte virksomheden gennem hjemmesiden.

På hjemmesiden kan man desuden finde og dykke ned i de lovtekster, som regulerer området for erstatning. Dermed kan forbrugerne selv søge og finde indsigt i de juridiske bestemmelser, som deres rettigheder bliver bestemt af.

Svar på personlige forhold omkring en sag
Virksomhedens hjemmeside tilbyder konkret og detaljeret overblik over situationer, hvor man som kunde har behov for at få specifik indsigt i omstændighederne for ens sag.

Dette handler både om det konkrete økonomiske krav på kompensation samt om den omkostning, det har for kunden at lade Flypenge.dk føre en sag, der udløser kompensation.

I begge tilfælde eksisterer der helt nøjagtige forhold, som påvirker en kundes sag. F.eks. har det betydning for sagsomkostningerne, hvorvidt en sag er taget til retten eller ej. Og både omfanget af den tidsmæssige forsinkelse samt omfanget af ruten har indflydelse på omkostningerne.

Alle sammen forhold, der kan fås overblik over på hjemmesiden.

Relateret artikel

Hvad er et rejsekort?

Kontakt Flypenge.dk her

Telefon: 44 22 40 80
Skriftlig henvendelse kan ske fra Flypenges hjemmeside

Åbningstider
Mandag – fredag: 08.00 – 19.00
Lørdag – søndag: 09.00 – 16.00
Helligdage: 09.00 – 16.00

Scroll to Top